Diabetes Technology & Therapeutics on line April 2017
I fulltext utan lösenord
 
 
A Clinical Trial of the Accuracy and Treatment Experience of the Flash Glucose Monitor FreeStyle Libre in Adults with Type 1 Diabetes. Arndis Olafsdottir,
...
Förbundet satsar på livskvalitet
 
Patientorganisationen Svenska Diabetesförbundet stöttar i år det Nationella diabetesregistret (NDR) med en halv miljon kronor för att inte arbetet med enkäter om patienters livskvalitet ska försenas. Förbundets beslut om ett engångsstöd är en följd av att NDR i år
...
Nu är den reviderade Vägledning för upphandling av plasmaglukosmätare publicerad 
 
 
Upphandling av plasmaglukosmätare för patienters egenglukosmätning
Vägledning för upphandling av plasmaglukosmätare. Rangordning och beskrivning av
...
The position statement by the ADA incorporates updates in treatment and screening for patients with diabetic retinopathy.
The American Diabetes Association has issued a position statement for managing diabetic retinopathy, as published in Diabetes Care.
 
The statement incorporates recent
...
In a new international clinical trial, it was shown that the drug liraglutide (Victoza) 3.0 mg may reduce diabetes risk by 80% in individuals with obesity and prediabetes.
 
Prediabetes, also commonly referred to as borderline diabetes, is a metabolic condition and growing global problem that is
...

Nationellt Vårdprogram för Diabetes NPR och Sveriges Kommuner och landsting SKL har fått in en del synpunkter efter första remiss-rundan. Efteråt har det framtagits en uppdaterad ny version. Denna skickas nu ut till alla landsting och Socialstyrelsen, TLV etc.

Dokumentet är uppdelat på avsnittet

...
 
 

 

Förhöjda blodsockervärden innebär en risk för komplikationer hos gravida kvinnor och deras barn. I dag är gränserna för behandling av graviditetsdiabetes olika både inom och mellan landsting. För att

...
Det finns nu en diskussion om försöka införa tidigare diagnos och behandling av typ 1-diabetes
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
 
 
 
Det går att upptäcka typ 1-diabetes redan innan sjukdomen ger symptom. Genom en tidig upptäckt kan man förhindra komplikationer vid insjuknandet. Det internationella
...
Vårdfokus, Vårdförbundets Tidskrift, Diabetesvård
Det saknas evidens för att LCHF-kost är bra vid diabetes typ 1, säger diabetessjuksköterskan Janeth Leksell.

En diet med extremt lite kolhydrater har blivit populär bland många patienter med typ 1 diabetes. Men diabetessjuksköterskan Janeth

...

Det finns en diskussion om detta på olika enheter. För 5-10 år sedan hade många, kanske flertalet, diabetesenheter anordnat diabetesskola då en hel del annat också togs upp under 2-3 dagar för patienter inför insulinpump-start. Utvecklingen har gått mot att utbildningen sker nu mer koncentrerat under en

...

 

ABSTRACT

Importance 
There is substantial uncertainty about optimal glycemic control in older adults with type 2 diabetes mellitus.

Observations 
Four large randomized clinical trials (RCTs), ranging in size from 1791 to 11 440 patients, provide the majority of the evidence used to guide diabetes

...
Här kommer länkarna till högst läsvärd NDR 20 års-rapport och ett aktuellt Nyhetsbrev.
Årsrapport 2016 för 2015 är färdig i maj och kommer då också på www och i pappersformat.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

20-årsrapporten:
...

F o m nu finns på min hemsida en konverterare mellan alla fyra standarder för HbA1c som finns i världen och blodsocker i både mmol/l samt i mg/dl. Den senare är bra i dessa tider med patienter från många länder där de använder fortfarande mg/dl.

Mig veterligen finns inte någon liknande. Till min

...

Johan Jendle

Vetenskaplig sekr Svensk Förening för Diabetologi SFD
Professor, överläkare, Örebro Universitet

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

SFD Abstrakt
Läs noga igenom instruktionerna innan du lämnar in ditt abstrakt. Ditt abstrakt skickar du till SFD:s vetenskapliga sekreterare, Johan Jendle, ...

Nya rön om sambandet mellan nikotin och typ 2-diabetes
Forskare vid Lunds universitet har gjort två nya fynd som visar sig ha inverkan på betacellernas förmåga till insulinfrisättning. Fynden kan också ge en möjlig förklaring till varför rökare har ökad risk för typ 2-diabetes.
Nyhetsinfo
www red
...
Generellt kan man säga att barn med typ 1 diabetes inte ska ha blod-ketoner, dvs B-ketoner som högst 0,5 mmol/l

Det är viktigt att längd- och viktkurva kurva följs vid besök.

Se också mer information nedtill

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt


De nya nordiska näringsrekommendationerna från 2012 är mer

...

Hur många gram kolhydrater behöver en individ i relation till det energibehov man har baserat på de koster som presenteras i Socialstyrelsens riktlinjer vid diabetes.

Sträcker sig från 30-60 energiprocent av det totala energiintaget. Det är denna rekommendation som legitimerade dietister måste

...


Recommendations in eight areas focus on individualized care to manage the disease

THURSDAY, March 3, 2016 (HealthDay News) -- New recommendations have been developed for diabetes, focusing on areas of importance for primary care providers. The clinical guideline was published online March 1 in the

...

Today's Top News

Victoza comes up big for Novo with key heart-risk lowering data

On Friday, Novo Nordisk announced that its own med, GLP-1 treatment Victoza, significantly reduced the combined incidence of heart attack, stroke and cardiovascular death in high-risk Type 2 diabetes patients

Full

...

Mammor till barn med diabetes drabbas i hög grad av ”burnout” jämfört med mammor till friska barn. Papporna däremot skiljer sig inte från fäder till friska barn.

Det visar Caisa Lindström i sin avhandling i medicin vid Örebro universitet. Ett skäl till skillnaden mellan könen är graden av

...

Reuters Health – People with type 1 diabetes are more likely than the general population to develop cancers of gastric organs and the kidneys, as well as endometrium and ovaries for women, according to a large new analysis.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

But the authors also found that other

...

A study published today March 2 in Nature reveals how a high-fat diet makes the cells of the intestinal lining more likely to become cancerous.

It joins a growing body of research that finds obesity and eating a high-fat, high-calorie diet are significant risk factors for many types of cancer.

The new study

...

At the ATTD (Advanced Technologies and Treatments for Diabetes) Conference Febr 3-6 2016 Milan Italia, Dr. Thomas Haak shared long-awaited results from Abbott’s FreeStyle Libre REPLACE study.

The six-month trial compared use of the “flash glucose monitoring” system FreeStyle Libre (see more on how

...

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT4F Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2015-12-18

Diabetesförekomsten beräknas öka kraftigt

Sofia Carlsson,docent

Tomas Andersson,statistiker

Anders Ahlbom,professor; båda Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting; samtliga Institutet

...
This year American Diabetes Association iADA n celebrating our 75th Anniversary, Celebrating Discovery, Innovation and Progress.
The timeline below highlights 75 years of progress in diabetes treatment, management and quality of life, and the Association's role in these advancements.
http://www.diabetes.org/about-us/75th-anniversary/timeline.html?loc=75
...