Novo restnoterar nu också

• NovoRapid 10 ml inj flaska 100 E/ml, som används till insulinpump och vid iv beh inneliggande på sjukhus

• NovoRapid PumpCart 100 E/ml 1,6 ml cylinderampull, som används till insulinpump

 • Utdrag ur 

INFORMATION OM RESTSITUATION TILL APOTEKEN FRÅN NOVO NORDISK

240625

"Novo Nordisk vill informera om detta för att möjliggörea att ni och era patienter kan hitta alternativ beredningsform eller behandling."

"Försenad information om denna restnotering kan leda till att patienten inte kan erhålla avsedd dos."

"Restsituationen beror på förseningar i tillverkningen, och förväntas starta i mitten av augusti 2024 och förväntas pågå åtminstone under sept 2024 för NovoRapid injektionsflaska"

"Ytterliugare intermittenta restsituationer under resten av året kan också uppstå"

För mer informationkontakta kundtjänst 020 98 18 10

 

Utskicket är underskrivet av medicinsk chef Novo Nordisk, verkar ske på distans,"digitally signed by MQIE Date 2024.06.25 13;07;11 +02.00"

 

Kommentar från kollegor på diabetesmottagningar och vårdcentraler, många inskickade kommentarer;

 • Hur kan ett stort multiinternationellt företag hantera sin insulinproduktion på detta sätt - ansvarsfull verksamhet eller prioriterar företaget GLP1 framför insulin?
 • Utifrån sjukvårdsperspektiv är det ett enormt extraarbete, negativ arbetsmiljö för förskrivande läkare och diabetessjuksköterskor. Framförallt påverkas våra aktuella patienter. Det ökar risken för olika former av fel.
 • Nominerar företaget till Årets Ris 2024

 

Nyhetsinfo 240630

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/restsituationer

Läkemedelsverket tar emot anmälningar om restsituationer och publicerar aktuell information. Tjänst för att söka restanmälda läkemedel.

www red DiabetologNytt

_______________________________________________________

Novo restnoterar nu även Insulatard Flexpen och Novorapid flexpen

 • Utdrag ur INSULATARD

INFORMATION OM RESTSITUATION TILL APOTEKEN FRÅN NOVO NORDISK

240605

Novo Nordisk vill informera om kommande restnoteringssituation av Insulatard förfylld injektionspenna 100 enheter/ml (FlexPen)


Vänligen notera att det kommer uppstå en restsituation av Insulatard förfylld injektionspenna 100 enheter/ml (FlexPen), Vnr 013499, som förväntas påbörjas i slutet av maj 2024 och pågå åtminstone till slutet av juli 2024.

Restsituationen berör inte Insulatard cylinderampull 100 enheter/ml (Penfill); Vnr 013531.

Restsituationen beror på oväntat stor efterfrågan. Det är inte en konsekvens av några säkerhets- eller kvalitetsrelaterade problem. Läkemedelsverket har informerats och aktuell status finns på Läkemedelsverkets hemsida (Restsituationer | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)).


Information om berörd produkt
Insulatard är ett human insulin. Det används vid behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn.

Information till kunder
• Patienter som påverkas av denna restsituation kan fortfarande fortsätta med sin behandling med Insulatard genom att byta injektionshjälpmedel. Patienten byter då till Insulatard 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull (Penfill) Vnr 013531; utformad att användas med flergångspennan NovoPen 6 eller NovoPen Echo Plus från Novo Nordisk

2024-06-05
   • Byte av behandling ska endast ske efter patients samråd med läkare och kräver noggrann monitorering.Att säkerställa en kontinuerlig leverans är av yttersta vikt för Novo Nordisk. Vi beklagar denna situation och de besvär som detta orsakar.


För mer information angående Insulatard förfylld injektionspenna 100 enheter/ml (FlexPen), kontakta Novo Nordisk

______

 • UTDRAG UR INFO KRING NOVORAPID

INFORMATION OM RESTSITUATION 2024-06-05

Novo Nordisk vill informera om kommande restnoteringssituation NovoRapid förfylld injektionspenna 100 enheter/ml (FlexPen)


Vänligen notera att det kommer uppstå en restsituation av NovoRapid förfylld injektionspenna 100 enheter/ml (FlexPen) Vnr 006102, som förväntas påbörjas i slutet av maj 2024 och pågå åtminstone till slutet av juli 2024.

Restsituationen berör inte NovoRapid cylinderampull
100 enheter/ml (Penfill); Vnr 093948.


Restsituationen beror på oväntat stor efterfrågan. Det är inte en konsekvens av några säkerhets- eller kvalitetsrelaterade problem. Läkemedelsverket har informerats och aktuell status finns på Läkemedelsverkets hemsida (Restsituationer | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)).

Information om berörd produkt
NovoRapid är ett måltidsinsulin. Det används vid behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Information till kunder
• Patienter som påverkas av denna restsituation kan fortfarande fortsätta med sin behandling med NovoRapid genom att byta injektionshjälpmedel. Patienten byter då till NovoRapid 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull (Penfill) Vnr 093948; utformad att användas med flergångspennan NovoPen 6 eller NovoPen Echo Plus från Novo Nordisk 


 • • Byte av behandling ska endast ske efter patients samråd med läkare och kräver noggrann monitorering.Att säkerställa en kontinuerlig leverans är av yttersta vikt för Novo Nordisk. Vi beklagar denna situation och de besvär som detta orsakar


För mer information angående NovoRapid förfylld injektionspenna 100 enheter/ml (FlexPen), vänligen kontakta kundtjänst (tel: 020-981810).

Nyhetsinfo 240608

www red DiabetologNytt

______________________________________________________________________

Novo restnoterar Tresiba flextouch 100 E/ml

INFORMATION 
RESTNOTERING AV INSULIN
• Novo Nordisk har meddelat att restnotering omfattar insulin Tresiba i förgylld penna Flextouch 100 E/ml. Enligt uppgift avser detta hela Europa.Inget av 21 regionerna i Sverige rekommenderar detta insulin. Det är därför en relativt liten andel patienter som berörs av aktuell restnotering.• Sanofi har inga restnoteringar på gång avseende insulin• Lilly har inga restnotering gar på gång avseende insulin för patientbruk. Humalog i klinikförpackning flaska 10 ml kan restnoteras framöver

_____________________________________________________
Utdrag ur utskick från Novo Nordisk för drygt vecka sedan

Uppgifter Kategori: Nyheter Publicerad 27 Maj 2024

INFORMATION 
RESTNOTERING AV INSULIN 240527


TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

Tresiba (insulin degludek) 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (FlexTouch U100): information om förväntad restsituation under 2024 samt risk för felaktig information om dosjustering vid byte till Tresiba 200 enheter/ml (FlexTouch U200)

Novo Nordisk Scandinavia AB vill uppmärksamma er på att:

 • Ovan nämnda restsituation berör endast Tresiba 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (FlexTouch U100), varunummer 152543.
 • Denna restsituation berör inte Tresiba 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull (Penfill), varunummer 566683.
 • Risk för felaktig information om dosjustering vid byte från Tresiba 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (FlexTouch U100), till Tresiba 200 enheter/ml (FlexTouch U200).Restsituationen beror på produktionsbegränsningar på några av våra anläggningar och förväntas pågå under 2024. Det är inte en konsekvens av några säkerhets- eller kvalitetsrelaterade problem. Läkemedelsverket har informerats och aktuell status finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Vi beklagar denna situation och de besvär som detta orsakar.Till följd av ovanstående, rekommenderar vi följande åtgärder:• Patienter som behandlas med Tresiba i förfylld injektionspenna 100 enheter/ml (FlexTouch U100) kan övervägas byta till Tresiba cylinderampull 100 enheter/ml (Penfill), varunummer 566683 med flergångspennan NovoPen 6 eller NovoPen Echo Plus, från Novo Nordisk  

 • Vi vill uppmärksamma förskrivare på att det har förekommit att patienter som bytt från Tresiba 100 enheter/ml (FlexTouch U100) till Tresiba 200 enheter/ml (FlexTouch U200) fått felaktig information om dosjustering. Om patient som tidigare behandlats med Tresiba 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (FlexTouch U100) får Tresiba 200 enheter/ml (FlexTouch U200) utskrivet, så ska ingen dosjustering ske. Dosräknaren visar antal enheter oavsett styrka. Omräkning av dosen ska därmed inte göras när en patient övergår till en ny styrka.
 • • Vid nyinsättning av Tresiba finns alternativet att initiera Tresiba cylinderampull 100 enheter/ml (Penfill) med flergångspennan NovoPen 6 eller NovoPen Echo Plus.
 • • Tresiba finns även i förfylld injektionspenna 200 enheter/ml (FlexTouch U200), men p.g.a. risk för restsituation även av denna styrka om efterfrågan ökar, så är det inget vi rekommenderar.

Vi vill uppmärksamma apotekspersonal på att det har förekommit att patienter som bytt från Tresiba100 enheter/ml (FlexTouch U100) till Tresiba 200 enheter/ml (FlexTouch U200) fått felaktig information om dosjustering.

Om patient som tidigare behandlats med Tresiba 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna får Tresiba 200 enheter/ml (FlexTouch U200) utskrivet, så ska ingen dosjustering ske. Dosräknaren visar antal enheter oavsett styrka.

Omräkning av dosen ska därmed inte göras när en patient övergår till en ny styrka.Information om berörd produktTresiba (insulin degludek) är ett långverkande basinsulin. Det används vid behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Om du har frågor eller funderingar, vänligen kontakta

Novo Nordisk

______________________________________________________

Nyhetsinfo 240618

Kommentar från kollegor på diabetesmottagningar och vårdcentraler, många inskickade kommentarer;

 • Detta är en anmärkningsvärd åtgärd, speciellt nu när vi går in i sommartid
 • Utifrån sjukvårdsperspektiv är det ett enormt extraarbete. Vi har många patienter som hör av sig när något är slut på apoteken för att de behöver ett alternativ
 • Det påverkar arbetsmiljön negativt för förskrivande läkare, diabetessjuksköterskor. Det är vi som får ta emot de här telefonsamtalen. Inte Novo Nordisk. Framförallt påverkas våra aktuella patienter. Det ökar risken för olika former av fel.

"Restsituationen beror på oväntat stor efterfrågan" ...

citat från Novo Nordisk till apotek, förskrivare, kunder

www red Diabetolognytt 240616