Gå in och anmäl dig digitalt på ovan länk 

Deltag i mötet med Jarl Hellman ordf SFD och överläkare diabetes Uppsala akademiska sjukhus
 
Katarina Eeg-Olofsson docent överläkare diabetes mottagning Sahlgrenska SU Göteborg, Registerhållare NDR
 
Se årsberättelse NDR utlagd på registercentrum.ndr.se 
Klicka på ovan eller kopiera www adressen i din internet läsare
 
Se liten skrift 15 sidor pdf                    Mål och målsättning SFD diabetes 2024
www.dagensdiabetes.se
 
 
Anmäl dig nu på ovan www till morgondagens webbinar under lunch 
Ingen kostnad
 
Nyhetsinfo 
www.dagensdiabetes.se