Till Årets Förvillare har utsetts företaget Swedish Paleo och Paleo Institute.

De får utmärkelsen för "överdrivna, motsägelsefulla, vilseledande och felaktiga påståenden om kost och hälsa"
 
Se mer info nedtill

https://www.vof.se/utmarkelser/arets-forvillare-2023/

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

_____________________________________________


https://www.vof.se/utmarkelser/arets-forvillare-2023/

Året förvillare 2023 är Swedish Paleo AB och Swedish Paleo Institue
Föreningen Vetenskap och Folkbildning har utsett företagen Swedish Paleo och Paleo Institute till Årets förvillare 2023 för överdrivna, motsägelsefulla, vilseledande och felaktiga påståenden om kost och hälsa.

Swedish Paleo hävdar återkommande i sina kanaler att deras “autoimmunt protokoll” (AIP)- och paleokost kan lindra eller bota autoimmuna sjukdomar, kroniska inflammationer, Irritable Bowel Syndrome (IBS) och allergier. Det vetenskapliga stödet för deras påståenden är dock i högsta grad tveksamt.

Paleo Institute säljer dyra kurser och utbildningar inom kost- och hälsoområdet för certifikat och titlar med oklart meritvärde. De anger att allt de gör vilar på en vetenskaplig, evolutionär och funktionsmedicinsk grund. Funktionsmedicin är emellertid ett diffust och ifrågasatt koncept som betraktas som alternativmedicin.

Swedish Paleo och Paleo Institute är typiska representanter för hur företag inom alternativmedicin utnyttjar allmänhetens önskan till ett bättre liv. Genom att komma med överdrivna eller i princip grundlösa påståenden om hälsoeffekter ger de ett felaktigt intryck av att deras kostråd vilar på solid forskning.

– Lina Tebbla, ordförande i Vetenskap och Folkbildning.

Utförligare motivering

Från swedishpaleo.se, 8 januari 2024
Swedish Paleo AB antyder och hävdar att deras kostplaner kan lindra eller bota ett stort antal sjukdomar. Inga vetenskapliga belägg för detta presenteras. Kostplaner beskrivs som “antiinflammatoriska” och påstås läka autoimmuna sjukdomar, kronisk inflammation, astma och allergi. Den så kallade AIP-kosten (autoimmunt protokoll) påstås läka läckande tarm (leaky gut syndrome), ett begrepp som debatteras inom den evidensbaserade sjukvården och eventuella samband med sjukdomar är oklara. Företaget erbjuder kurser om sådan antiinflammatorisk kost.

Några exempel på påståenden från webbsidan Swedish Paleo:

“hur du lyckas läka från kroniska sjukdomar med hjälp av AIP”
“den autoimmuna läkande kosten (AIP)”
“bli fri från symtom vid autoimmun sjukdom, allergi, kronisk inflammation och magproblem”
“läkande mat för att bli symtomfri från kroniska sjukdomar”
“hur autoimmun kost kommer in i bilden för att läka kroppen från symtom vid alla sjukdomar som är kopplade till immunförsvaret”
På företagets webbsidor är ett stort antal sjukdomar uppräknade och åtföljda av “framgångshistorier” från enskilda individer som vittnar om förbättring från exempelvis artros, luftvägsproblem, reumatism, borrelia och ett flertal autoimmuna sjukdomar, inklusive allvarliga sådana som multipel skleros och sköldkörtelsjukdomar. Detta kan lura läsare att tro att det är kostplanerna som botat eller lindrat sjukdomarna hos dessa personer.

Ingenstans på företagets webbsidor hänvisas till evidensbaserade metoder eller kliniska studier av de maträtter eller kostplaner som påstås ha gynnsamma effekter. Inga kliniska studier citeras som publicerats i vetenskapliga tidskrifter där försökspersonernas symptom på autoimmunitet eller inflammation utvärderats på ett systematiskt sätt.

Företagets resonemang kring paleodiet i relation till människans evolution avslöjar flera missförstånd. Swedish Paleo skriver “vi stod fulländade som homo sapiens för 200 000 år sedan”, att människan då var “evolutionärt färdig” och att vi “är skapta att äta enligt evolutionen”, där det sista citatet innebär en märklig självmotsägelse (skapelse kontra evolution) som säkert är oavsiktlig. I själva verket fortsätter människan att evolvera och många genetiska förändringar och varianter har uppstått under de senaste 200 000 åren. Evolutionen har inget mål och ingen art är någonsin klar eller fulländad eftersom förutsättningarna hela tiden förändras med avseende på bland annat natur, klimat och tillgänglig föda. Ett exempel är mutationen som medför laktostolerans vilken spritts i Europa på blott cirka 5000 år.

Webbdomänen swedishpaleo.se grundades 2013 av Cecilia Nilsson (f 1967). Ibland använder hon namnet Cecilia Nisbet Nilsson. Hon beskriver sig som kostrådgivare vilket inte är en skyddad yrkestitel och inte kräver legitimation. Hon är licensierad av Paleo Institute i USA och certifierad från en amerikansk utbildning i antiinflammatorisk kost. Hon anges också vara medicin- och vetenskapsjournalist och har skrivit eller medverkat i fem böcker om autoimmun eller paleolitisk kost. Böckerna har titlarna Autoimmun kokbok – läkande paleokost, Den läkande maten, Det autoimmuna köket, Kokbok för sköldkörteln och Boosta ditt immunförsvar. Två av dem är skrivna tillsammans med Karl Hultén som också förespråkar paleodiet. Den sistnämnda boken sägs innehålla “enkla recept som är sammansatta av de ingredienser som är allra bäst för immunförsvaret” varpå följer en uppräkning: “välj bland kokosyoghurt, surkål…”. Vilka vetenskapliga studier har visat att kokosyoghurt och surkål är “allra bäst för immunförsvaret”?

Det är mycket anmärkningsvärt att Swedish Paleo AB skriver att NSAID-läkemedel ska uteslutas enligt det “autoimmuna protokollet” (Lista på kost att utelsuta, screenshot 9 jan 2024). Dessa läkemedel är antiinflammatoriska förutom att de har flera andra effekter. Om sådana läkemedel har ordinerats av läkare bör förstås läkaren kontaktas innan någon ändring görs.

Swedish Paleo AB registrerades i momsregistret 2019 och har Adam Bolin som VD (f 1990) med Cecilia Nilsson som styrelsesuppleant. Bolin sägs på en av webbsidorna ha följande två amerikaner som förebilder: Mark Hyman trots att denne är förespråkare av funktionsmedicin och har förnekat den vetenskapsbaserade forskningens framsteg när det gäller cancerbehandling och Chris Kesser som är motståndare till vaccin och statinbehandling mot högt kolesterol.

Cecilia Nilsson framför sina tvivelaktiga påståenden även på webbplatsen “Food pharmacy” såsom att autoimmun kost kan bota autoimmuna sjukdomar. Hon är även listad som reseledare hos företaget ReseSkaparna.


från paleo-institute.se, 8 januari 2024
Paleo Institute beskriver sig som ett utbildningsföretag inom “kost, träning, hälsa och biohacking”. (Det sistnämnda uttrycket avser påverkan på biologiska system i kroppen och att mäta olika biomarkörer, ofta många sådana.) Företaget ger ett antal utbildningar av vilka en del beskrivs som yrkesprogram och andra som fristående yrkeskurser. Flera av dem har ordet paleo i rubriken och leder till certifiering som exempelvis “paleo kostrådgivare” eller “paleo sportnutrition” medan andra är korta och har rubriker som “Lär dig paleokost”, “Ät och lev paleo” och “Lär dig AIP”. (Här sägs att AIP står för autoimmun paleokost, till skillnad från Swedish Paleo som förklarar AIP som “autoimmuna protokollet” vilket är den gängse betydelsen på engelska.)

Paleo Institute anger att allt de gör vilar på en vetenskaplig, evolutionär och funktionsmedicinsk grund. Funktionsmedicin är emellertid ett diffust och ifrågasatt koncept som betraktas som en alternativmedicinsk inriktning med tvivelaktiga behandlingsmetoder. Företaget hänvisar i detta sammanhang till ovan nämnde Mark Hyman.

Paleo Institute ger en coachutbildning om paleokost och hälsa som omfattar 15 månader med 2-4 timmars studier per vecka, plus 5 timmars praktisk träning, således motsvarande maximalt 7 veckors heltidsstudier för en avgift på 48 000 kronor. Det framgår inte tydligt vilken kurslitteratur som används. Företaget säger sig ha över 4000 medlemmar och har “paleo-certifierat” över 2000 personer. Cecilia Nilsson är certifierad av Paleo Institute.

Företaget använder sig i sina yrkesprogram och hälsotjänster av DISC-metoden (fyrfärgsmetoden) för självinsikt vilket är pseudovetenskap som förfäktas av bland andra Thomas Erikson som utsågs till Årets förvillare 2018.

På en av webbsidorna påstås att mantrameditation kan förbättra demens inklusive Alzheimers sjukdom. Vidare hävdas att metoden kan föryngra celler med hänvisning till en pilotstudie publicerad 2013. Studien har dock ännu inte upprepats i större skala.

Företaget Paleo Institute grundades 2008 av Jonas Bergqvist (f 1975) som är legitimerad fysioterapeut och företagets VD. Enligt webbsidan tillhör företaget Paleogruppen som ägs av Lifestyle Group Scandinavia AB där Bergqvist är ensam styrelseledamot. Bland de 11 personer som listas som medarbetare ingår ytterligare två med legitimation, nämligen två naprapater. Av övriga anges de flesta vara coacher och fystränare.

Kommentarer
Det framgår inte tydligt av de båda företagens webbplatser vilket samband som kan tänkas finnas mellan antiinflammatorisk kost, autoimmunt protokoll och paleodiet. Cecilia Nilsson använder uttrycket “AIP/paleokost” som om de hänger ihop eller är ekvivalenta. Begreppen paleodiet och paleokost bygger på ogrundade eller direkt felaktiga uppfattningar om vad människor åt under paleolitisk tid, det vill säga den äldre stenåldern, den period då människan utvecklades som art från cirka 2,5 miljoner år sedan fram till för cirka 10 000 år sedan. Arkeologisk forskning visar att människogrupper levde på mycket varierad kost beroende på geografi, klimat och årstid. Båda företagen verkar vara påfallande flexibla beträffande vad som avses med paleokost. Snarare än paleolitisk kost föreslås en “paleolitisk mall”. Det kan därför ifrågasättas varför ordet paleo är så centralt att båda företagen har det i sina namn.

Paleolitisk kost exkluderar vanligtvis mejeriprodukter och sädesgrödor eftersom dessa anses ha tillkommit som födoämnen efter den äldre stenåldern. Det finns emellertid inga övertygande belägg för att mejeriprodukter leder till inflammation. Laktosintolerans innebär att laktos inte bryts ned på grund av otillräcklig mängd av enzymet laktas, varför laktos fortsätter till tjocktarmen där det bryts ned av bakterier och leder till stora mängder gas som orsakar besvär. Beträffande intag av stärkelse (det vill säga växter) rapporterades redan 2010 arkeologiska fynd som visade konsumtion av sådana födoämnen för 30 000 år sedan. Nyligen rapporterades liknande fynd för människor som levde för nästan 40 000 år sedan liksom för neandertalare (som den moderna människan skildes från för cirka 600 000 år sedan, även om blandavkommor mellan dessa uppstått långt senare).

Det är därför mycket troligt att stärkelse ingått i kosten under lång tid av människans evolution. Autoimmunitet förorsakad av gliadin i sädesslag som leder till celiaki (glutenintolerans) kan ha förekommit även hos neandertalare och den genetiska benägenheten för detta har åtminstone delvis troligen förts över från dem till den moderna människan innan neandertalarna dog ut för ca 40 000 år sedan. Således verkar både stärkelseinnehållande föda och anlag för celiaki ha funnits redan under den äldre stenåldern.

En behandlingsstrategi vid misstänkt eller diagnostiserad autoimmunitet eller kronisk inflammation är att utesluta komponenter från kosten som kan misstänkas förorsaka symptomen och sedan, när symtomen har avtagit, gradvis återinföra det ena födoämnet efter det andra för att se om symtomen återkommer. Huruvida den kost som till slut tolereras eventuellt skulle kunna beskrivas som “antiinflammatorisk” eller paleolitisk är ytterst tveksamt. Det handlar knappast om att kosten hämmar immunförsvaret, snarare att den inte aktiverar det, även om “antiiflammatorisk” i vid bemärkelse har blivit ett vanligt uttryck för att beskriva detta.

En paradox i sammanhanget är att boken Boosta ditt immunförsvar handlar om att bygga upp och stötta immunförsvaret. En webbsida om selen hos Swedish Paleo AB poängterar att det stärker immunförsvaret och skyddar immunceller samt boostar aktiviteten hos celler i immunsystemet. Även Autoimmun kokbok sägs ha recept på rätter som stärker immunförsvaret. Men vad händer då med en person som har en autoimmun sjukdom? Autoimmunitet innebär att immunförsvaret har alltför hög aktivitet mot kroppsegna måltavlor. På en annan plats på webbsidan sägs tvärtom att “autoimmun- och antiinflammatorisk kost […] hjälper dig att komma igång med att återställa ett överaktivt immunsystem”. Således påstås här att kosten dämpar immunförsvaret i stället för att stärka det.

Det är viktigt att nämna att inte allt som påstås på webbsidorna hos Swedish Paleo och Paleo Institute är ogrundat eller fel. En del råd om kost, motion och andra livsstilsaspekter är fullt rimliga. Både Swedish Paleo och Paleo Institute beskriver på sina webbplatser den variation som torde ha präglat kosten under paleolitisk tid.

Problemet är att de båda företagen blandar korrekt information med ogrundade påståenden och rekommendationer, vilket gör det svårt för mindre insatta läsare att avgöra vad som är sant och rimligt eller inte. För de kunder som har någon av de sjukdomar som av webbsidorna påstås kunna botas med kostomläggning kan värdefull tid gå förlorad på att följa ogrundade kostplaner i stället för att söka evidensbaserad vård. I värsta fall kan fördröjningen leda till att sjukdomen förvärras.

Enstaka individer kan säkert uppleva åtminstone tillfällig förbättring av olika symtom vid kostomläggning, men det är svårt i enskilda fall att avgöra exakta orsakssamband. För att kunna dra säkra slutsatser som kan utgöra utgångspunkt för välgrundade kostrekommendationer behövs välgjorda studier på många individer över längre tid. Kost kan ha viss betydelse för att lindra symptom av uppkomna inflammatoriska tillstånd och autoimmunitet, eventuellt indirekt via tarmfloran, men i dagsläget finns tydliga belägg endast för några enstaka autoimmuna sjukdomar. Huruvida kostomläggning helt kan eliminera inflammation och autoimmunitet är däremot betydligt mer osäkert.

Livsmedelsverkets kostråd som baseras på Nordiska Näringsrekommendationer, NNR, ligger nära den så kallade ”Medelhavskosten” men är anpassad till nordiska livsmedel. Den har positiva effekter på bland annat blodtryck, kroppsvikt och insulinkänslighet. Sådan kost kan även sänka nivåer av inflammatoriska biomarkörer och höja nivåerna av inflammationsdämpande biomarkörer.

Personer som upplever problem som kan vara relaterade till kost eller vissa födoämnen bör kontakta hälso- och sjukvården för att få undersökning och råd av legitimerad personal som använder evidensbaserade metoder såsom dietister, läkare och sjuksköterskor.

Länkar till granskningar av paleodiet och antiinflammatorisk diet
Ingrid Larsson (Sahlgrenska Universitetssjukhuset): Effekten av antiinflammatorisk kost är inte vetenskapligt belagd (2018/2021)
https://www.sahlgrenska.se/nyheter/nyheter/effekten-av-antiinflammatorisk-kost-ar-inte-vetenskapligt-belagd/

Fortasana podd (2019-05-02): Antiinflammatorisk kost – finns det? Jessica Norrbom och Maria Ahlsén samtalar om antiinflammatorisk kost med Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
https://www.fortasana.se/avsnitt-15-antiinflammatorisk-kost-finns-det/

Well + Good: The 8 Biggest Misconceptions about the anti-Inflammatory diet, according to dietitians (2022)
Lara Sneads (Johns Hopkins Medicine): Anti Inflammatory Diet
MedicalNewsToday: Do anti-inflammatory diets really work? (2022)
Scientific American (2018), Claudia Wallis: The Messy Facts about Diet and Inflammation
https://www.scientificamerican.com/article/the-messy-facts-about-diet-and-inflammation/

Länkar till Livsmedelsverket och Nordiska Näringsrekommendationer
Livsmedelsverket: Hälsosam helhet
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/livsmedelsverket_halsosam-helhet_20160408-april-2016.pdf

Livsmedelsverket: Kostråden – hitta ditt sätt
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt

Livsmedelsverket: Näringsrekommendationer
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/naringsrekommendationer

Nordic Council: Nordic Nutrition Recommendations 2023
https://www.norden.org/en/publication/nordic-nutrition-recommendations-2023

Länkar till de båda företagen som utsetts till Årets förvillare 2023
Swedish Paleo AB
https://www.swedishpaleo.se

Paleo Institute
https://www.paleo-institute.se