• Anvisningar för diagnos- och åtgärdskodning med ICD-10-SE och KVÅ

Tidigare separata kodningsanvisningar har samlats i ett dokument.

Anvisningarna riktar sig främst till dig som klassificerar diagnoser och åtgärder på nationell, regional och lokal nivå.

Kodningsanvisningarna kan tillämpas av samtliga yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård.

Ladda ner anvisningarna under rubriken "Kodningsanvisningar".

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/klassifikationer-och-koder/icd-10/?utm_campaign=nyhetsbrev240130&utm_medium=email&utm_source=apsi

• Ny version av ICD-10-SE

Den tryckta publikationen ICD-10-SE är uppdaterad till version 2024 som, av tekniska skäl, består av tre delar.

Alla tre delarna behövs för att klassifikationen ska bli komplett.

Ladda ner eller beställ ICD-10-SE 2024 under rubriken "ICD-10-SE för beställning eller nerladdning".

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/klassifikationer-och-koder/icd-10/?utm_campaign=nyhetsbrev240130&utm_medium=email&utm_source=apsis

 

Press release Socialstyrelsen

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt