Nytt nr av DiabetologNytt
Nr 1-2 2024 finns utlagt på www.dagensdiabetes.se

eDiabetologNytt
https://dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_1-2_2024_compressed.pdf

L
ite från innehållet

• Ordföranden har ordet

• Redaktörspalten
• NDR-nytt
• Diabetesporträtt - Karin Filipsson
• Rapport europeiska diabetesmötet EASD highlights Sett och Hört

• ADA update diabetes 2024 Diab Care
• Automatisk insulinpump T1DM vuxna
• Läkares livslånga lärande
• Rapport Internationella Barndiabetesmötet ISPAD
• Betala din SFD medlemsavgift

• Bokrecensioner
• Svensk Förening för Diabetologi SFD vital 36 åring
• Res med SFD til ATTD, ADA, EASD, ISPAD
• Nationellt diabetesmöte 17-19/4 Västerås.
  Deltag www.sfdmoten.se

• Kongress- och möteskalender

Tidningen skickas ut i början av februari via Postnord
till alla medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi

https://dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_1-2_2024_compressed.pdf

God läsning!

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt