Barndiabetesfonden
hero image
2023 års Johnny ludvigsson-pristagare har utmärkt sig genom sitt arbete för att utveckla förebyggande behandling för typ 1-diabetes. Foto: John Rosencranz

PRESSMEDDELANDE - 16 OKTOBER 2023

• Barndiabetesfonden har glädjen att meddela att årets Johnny Ludvigsson-pristagare är professor Heikki Hyöty, Tammerfors, och Virginia Stone, Stockholm. De prisas för sina insatser för forskningen kring enterovirus och deras betydelse för uppkomsten av typ 1-diabetes.

Heikki Hyöty, verksam vid Tammerfors universitet i Finland, erhåller Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till Framstående Barndiabetesforskare i Norden. Han får priset för sitt arbete med enterovirus och vaccin, med syfte att utveckla en förebyggande behandling för typ 1-diabetes. Priset består av 250.000 kr och ett diplom.

– Att motta detta högt ansedda pris är en stor ära för mig personligen. Det representerar ett betydande vetenskapligt erkännande och en fortsättning på den nordiska tradition som upprätthålls av Barndiabetesfonden, vilken jag värderar mycket högt. Jag är särskilt tacksam över prisets uppmuntrande inverkan på många människor som har arbetat tillsammans med mig under de senaste åren - vetenskap är ett lagarbete och samarbete behövs för att vi ska nå våra mål, säger Heikki Hyöty.

• Årets Johnny Ludvigsson-pris till Yngre Barndiabetesforskare i Sverige går till Virginia Stone vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon får priset inte minst för sitt arbete med preklinisk prövning av vaccin mot enterovirus. Priset är 50.000 kr och ett diplom.

– Det är en stor ära och ett privilegium att motta Johnny Ludvigssons pris 2023 till yngre forskare inom typ 1-diabetes. Vi arbetar hårt för att fullt ut förstå orsakerna till denna livslånga sjukdom, och detta pris fyller mig med inspiration att fortsätta mina forskningsansträngningar i sökandet efter förebyggande behandlingar för typ 1-diabetes. Barndiabetesfonden har varit ett viktigt stöd för vårt arbete genom att generöst finansiera min forskning under de senaste 10 åren. Därför är det särskilt speciellt att få det erkännande som detta pris innebär, säger Virginia Stone.

Per-Ola Carlsson, professor vid Uppsala universitet och i år sammankallande för den priskommitté som utser pristagarna, kommenterar:

- Årets pristagare har varit fundamentala för att förstå enterovirus roll i sjukdomsuppkomsten, samt att på basen av dessa fynd pröva strategier att vaccinera mot enterovirusinfektioner och i förlängningen skapa möjlighet att förhindra sjukdomsuppkomst, säger Per-Ola Carlsson


Priskommitténs motiveringar lyder:

• För Heikki Hyöty

”Priset tilldelas professor Heikki Hyöty. Han får priset för sitt långvariga arbete inom typ 1-diabetesforskningen; i synnerhet för sina insatser för att utreda den roll enterovirus spelar i etiologin för typ 1-diabetes, såväl som för att ha varit en av dem som lett utvecklandet av vaccin mot enterovirus under senare år, med målsättning att kunna förebygga sjukdomen.”


• För Virginia Stone

”Priset tilldelas dr Virginia Stone för hennes insatser i arbetet med att belysa den roll enterovirus spelar för typ 1-diabetes, och då särskilt den viktiga prekliniska prövningen av vacciner mot enterovirus och därmed utvecklingen av en potentiellt förebyggande behandling för sjukdomen.”


Press release
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt