Årets Jubileumspristagare Lisa Juntti-Berggren

Årets Jubileumspristagare Lisa Juntti-Berggren

KI-forskaren Lisa Juntti-Berggren belönas med Svenska Läkaresällskapets (SLS) Jubileumspris 2023 för sina studier av Apolipoprotein CIII och diabetes mellitus.

Pristagaren belönas med 150 000 kr samt SLS sekelmedalj i silver.

Lisa Juntti-Berggren är professor i experimentell medicin vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskar om diabetes med särskild inriktning på apolipoprotein CIII. 

– Det är fantastiskt roligt att få uppmärksamma och belöna Lisa Juntti-Berggrens forskning som har visat att en sänkning av apolipoprotein CIII kan förebygga både övervikt och typ 2 diabetes. Det ger hopp om nya behandlingsstrategier mot globala hälsoproblem som obesitas, leversteatos och diabetes, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning. 

– Jag blev väldigt glad när jag nåddes av nyheten att jag utsetts till årets Jubileumspristagare. Det sporrar mig i jakten på nya läkemedel för prevention och behandling av diabetes, säger Lisa Juntti-Berggren.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023. 

Om Jubileumspriset
Svenska Läkaresällskapet har delat ut Jubileumspriset sedan 1858. Priset har till ändamål att belöna värdefulla, av svenska medborgare författade skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet.

Läs mer om Lisa Juntti-Berggrens forskning https://ki.se/forskning/apolip...

Apolipoprotein CIII:s roll vid diabetes

Lisa Juntti-Berggren, professor i experimentell medicin vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, forskar om diabetes med särskild inriktning på apolipoprotein CIII. Hennes mål är att hitta nya läkemedel för prevention och behandling av sjukdomen.

Professor Lisa Juntti-Berggren. Foto: Stefan Zimmerman

I början av 1990-talet upptäckte Lisa Juntti-Berggren att serum från patienter med typ 1-diabetes är skadligt för de insulinproducerande betacellerna. Tio år senare hade hon identifierat orsaken: förhöjda nivåer av apolipoprotein CIII (apoCIII). Det var ett oväntat resultat, då detta protein visserligen var väl känt, men inte i relation till diabetes, utan till hjärt-kärlsjukdomar.

Sedan dess har Juntti-Berggren fortsatt att utforska apoCIII:s roll vid diabetes.

– Då diabetespatienterna har förhöjda nivåer av apoCIII i blodet ville jag se vad som händer om koncentrationen av apoCIII sänks innan sjukdomen har brutit ut. Detta har vi testat i en djurmodell för typ 1-diabetes. Genom att sänka apoCIII-nivåerna när djuren fortfarande var friska fördröjde vi debuten av sjukdomen med motsvarande åtta människoår. Vi har också funnit att apoCIII har en koppling till övervikt, insulinokänslighet och utvecklandet av typ 2-diabetes.

Lisa Juntti-Berggrens forskning har gett en övergripande förklaring till sambanden: förhöjda halter av apoCIII påverkar cellernas jonkanaler vilket leder till skadligt höga kalciumkoncentrationer och påföljande celldöd, men de exakta mekanismerna kvarstår att kartlägga.

– Många diabetiker utvecklar komplikationer i exempelvis njurar och ögon, säger hon. Vi kan inte förutsäga vilka som kommer att få komplikationer och vi ska undersöka om apoCIII kan vara en prediktor för detta. Skulle det vara så kan man använda det som ett diagnostiskt hjälpmedel.

Press release KI, Text: Anders Nilsson,

först publicerad i skriften "Från Cell till Samhälle 2015".

 

Se film med Lisa Juntti-Berggren 55 sek youtube, annons kan skippas

https://www.youtube.com/watch?v=ieNdzwTsgVM&t=6s

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt