Alkoholråd skärps – fyra öl samma kväll är riskbruk

Fyra små starköl vid ett tillfälle en gång i månaden, eller tio standardglas på en vecka – dricker du så mycket är du i ett riskbruk.

Det är budet för både män och kvinnor i Socialstyrelsens nya alkoholrekommendationer till hälso- och sjukvården. För männen innebär det en tydlig skärpning jämfört med tidigare.

De nya rekommendationerna från Socialstyrelsen är att hälso- och sjukvården bör erbjuda stöd till dem som dricker tio standardglas eller mer per vecka, eller fyra standardglas eller mer per tillfälle en gång i månaden eller oftare. Ett standardglas motsvarar en liten starköl eller ett litet glas vin.

Dricker man så mycket klassas det som riskbruk enligt Socialstyrelsen.

För kvinnor innebär det ingen förändring jämfört med de tidigare rekommendationerna.

- Men för män innebär det en minskning med fem standardglas per vecka och ett standardglas per tillfälle.

Anledningen till att rekommendationerna skärps för män är att forskning visar att de löper större risk än man tidigare trott att drabbas av alkoholrelaterade skador, enligt Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

– Den visar att, förutom risken för beroende och skador på hjärna och lever, så finns det också en ökad risk för cancer som är bättre kartlagd nu än vad den varit tidigare, säger han.

• Varför gränserna för riskbruk av alkohol var högre för män än för kvinnor i de tidigare rekommendationerna berodde enligt Thomas Lindén på att kvinnor får en högre alkoholkoncentration i blodet än män vid samma konsumtion.

– Men det vi nu har tagit in är alltså att män har en större hälsorisk vid samma konsumtion. De drabbas också i större utsträckning av olycksfall i samband med alkoholkonsumtion, säger han.

• Några särskilda alkoholrekommendationer för ammande kvinnor, som har varit ett omtvistat ämne genom åren, finns inte. Gruppen är inte med i de nya rekommendationerna.

– Livsmedelsverket kommer att uppdatera de svenska kostråden utifrån de nya nordiska näringsrekommendationerna från 2023. I dessa finns gruppen ammande kvinnor med.

Enligt Lindén finns dock hittills ingen forskning som tyder på risker för barnet att få i sig alkohol från bröstmjölken hos en kvinna som dricker alkohol på den här nivån.

Enligt de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) bör man avstå från alkohol helt och hållet, eftersom det inte finns någon säker gräns för alkoholkonsumtion.

 

TT: Varför skiljer sig Socialstyrelsens rekommendationer från NNR:s?

– Man kan inte sätta en gräns när det är ofarligt att dricka alkohol, men på en lägre konsumtion så går studierna för mycket isär för att vi ska kunna lämna en sådan rekommendation, säger Thomas Lindén.

Rekommendationerna är en del av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälsosamma levnadsvanor och ska alltså fungera som vägledning inom hälso- och sjukvården.

- Men privatpersoner bör beakta sin samlade risk av olika faktorer, där alkohol är en del, enligt Thomas Lindén.

– Privatpersoner bör ta in all information som finns, ju mer alkohol man dricker desto större är hälsoriskerna, säger han.

– Men vi vänder oss till hälso- och sjukvården så att de vägleds i vilken nivå av alkoholkonsumtion det är rimligt att erbjuda stöd på, till exempel med stödsamtal eller annat.

Press info Albin Lindström/TT

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt