Ny studie: Virus med betydelse för utveckling av typ 1-diabetes

I fredags publicerade ett internationellt forskarlag en studie i JAMA som ger ökat stöd för att vissa virusinfektioner kan ha betydelse för utvecklingen av typ 1-diabetes. 

Forskarna har sett att små barn med förhöjd genetisk risk för typ 1-diabetes hade ökad risk att utveckla diabetesrelaterade autoantikroppar i samband med covid-19-infektion. Svenska barn har bidragit till studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften JAMA.

Helena Elding Larsson, professor i autoimmuna sjukdomar vid Lunds universitet och barnläkare, har ansvarat för den svenska delen av studien.

– Under pandemin var det få andra virus i omlopp, vilket gav oss möjlighet att studera kopplingen mellan ett nytt virus och utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar.

- De svenska barnen har gjort ett viktigt bidrag till en internationell studie som ger oss ökad kunskap om hur sjukdomen utvecklas och på sikt kanske kan förebyggas, säger Helena Elding Larsson.

Länk till webbartikel (inklusive länk till artikel i JAMA) publicerad på Lunds universitet, Medicinska fakultetens webbplats

https://www.medicin.lu.se/index.php/artikel/ny-studie-virus-med-betydelse-utveckling-av-typ-1-diabetes

Ny forskning ger ökat stöd för att vissa virusinfektioner kan ha betydelse för utvecklingen av typ 1-diabetes.

- Ett internationellt forskarlag har sett att små barn med förhöjd genetisk risk för typ 1-diabetes hade ökad risk att utveckla diabetesrelaterade autoantikroppar i samband med covid-19-infektion. Svenska barn har bidragit till studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften JAMA.

Studien bygger på data från den pågående studien POInT* där forskarna undersöker om det går att förhindra utvecklingen av typ 1-diabetes hos barn med genetisk risk att utveckla sjukdomen genom förebyggande behandling med oralt insulin.

- Blodproverna som samlas in ger även forskarna möjlighet att studera kopplingen mellan typ 1-diabetes och vissa virus, som exempelvis coronaviruset, för att bättre förstå hur typ 1-utvecklas. Helena Elding Larsson är vetenskapligt ansvarig för den svenska delen av POInT och medförfattare till studien i JAMA.

Studien ger ökat stöd för att det finns en koppling mellan vissa virusinfektioner och utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar, som används för att identifiera personer som är i riskzonen att utveckla typ 1-diabetes senare i livet.

– Under pandemin var det få andra virus i omlopp, vilket gav oss möjlighet att studera kopplingen mellan ett nytt virus och utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar. De svenska barnen har gjort ett viktigt bidrag till en internationell studie som ger oss ökad kunskap om hur sjukdomen utvecklas och på sikt kanske kan förebyggas, säger Helena Elding Larsson, som är professor i autoimmuna sjukdomar verksam vid Lunds universitet diabetescentrum och chef för verksamhetsområde barnmedicin vid Skånes universitetssjukhus

Särskilt känslig ålder

Forskarna studerade utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar och antikroppar för coronaviruset hos 885 barn i Tyskland, Polen, Sverige och Storbritannien som var mellan fyra månader och två år gamla under perioden april 2018 till och med juni 2022. 170 av barnen utvecklade antikroppar för coronaviruset under perioden, vilket tyder på att de har haft covid-19.

De barn som hade haft covid-19-infektion hade ungefär två gånger så stor risk att utveckla diabetesrelaterade autoantikroppar jämfört med de barn som inte hade blivit smittade av viruset.

- Studien visar också att riskökningen var högre hos barn som fick infektionen innan 18 månaders ålder och allra högst hos barn som var runt ett år när de fick covid-19.  

– Barn som infekterades vid ettårsåldern hade ungefär fem till tio gånger så stor risk att få diabetesrelaterade autoantikroppar jämfört med barn i samma ålder som inte blev infekterade. - Resultaten tyder på att barn med genetisk risk för typ 1-diabetes är särskilt känsliga för vissa virusinfektioner i den åldern, säger Ezio Bonifacio, professor vid Technische Universität Dresden som lett studien.

Vissa virusinfektioner

Tidigare forskning har visat att det finns en koppling mellan enterovirusinfektion och utvecklingen av autoantikroppar och typ 1-diabetes. Forskarna bakom den nya studien följde även upp antikroppar för influensavirus, men fann ingen koppling mellan influensavirus och utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar. Det tyder på att det är vissa virus som tycks ha betydelse av utvecklingen av typ 1-diabetes.

– Studien ger ökat stöd för att det finns en koppling mellan vissa virusinfektioner och utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar, som används för att identifiera personer som är i riskzonen att utveckla typ 1-diabetes senare i livet.

Samtidigt är det mycket forskning som talar för att det är flera olika faktorer som samverkar i utvecklingen av typ 1-diabetes. Vår nya studie är en pusselbit i pusslet vi lägger för att förstå sjukdomen, säger Helena Elding Larsson

Viktigt att träna immunförsvaret

Immunförsvarets celler finns hos människan redan vid födseln och utvecklas genom att vi utsätts för virus och bakterier. De flesta virus är ofarliga, men i en del fall kan de leda till allvarlig sjukdom. Helena Elding Larsson är samtidigt noga med att påpeka att små barn behöver utsättas för virus för att stärka sitt immunförsvar.

– I vanliga fall behöver föräldrar till små barn inte vara rädda för virus, oavsett om barnet har ökad risk för att utveckla typ 1-diabetes eller ej. Barn ska få infektioner och utveckla sitt immunförsvar. Det kan visa sig att vi behöver skydda barn med förhöjd risk för typ 1-diabetes från vissa virus som ökar risken för att få sjukdomen, men vi behöver göra vaccinationsstudier för att dra säkra slutsatser och utveckla nya behandlingar, säger Helena Elding Larsson.

Publikation

"SARS-CoV-2 infection and the development of islet autoimmunity in early childhood"


JAMA online 8 september 2023, 

doi:10.1001/jama.2023.16348

Kortfakta: forskarinitierad studie gällande typ 1-diabetes, etiologi, virusforskning  / longitudinell kohortstudie med 885 barn med förhöjd risk för typ 1-diabetes.

Fonansiering: Studien POInT finansieras av The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust, USA, och Helmholtz Munich, Tyskland. Studien har också fått finansiering av Wellcome, JDRF och Deutsches Diabetes-Zentrum. Den svenska delen av POInT får medel från Barndiabetesfonden.

*Studien POInT

Studien POInT undersöker om utvecklingen av typ 1-diabetes kan förhindras hos barn med förhöjd risk för sjukdomen genom förebyggande behandling med oralt insulin. Barnen påbörjar sin medverkan vid fyra till sju månaders ålder och deltar i regelbundna undersökningar där forskarna följer utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar.

Vid typ 1-diabetes har kroppens eget immunförsvar angripit betacellerna i bukspottskörteln så att de inte längre kan tillverka insulin. Forskarna vill undersöka om de kan träna barnets immunförsvar att bättre tolerera det insulin som kroppen själv producerar för att förhindra att immunförsvaret förstör betacellerna. Inom POInT undersöker forskarna även förhållandet mellan diabetesrelaterade autoantikroppar och exempelvis virus.

 

Original Investigation 

September 8, 2023

SARS-CoV-2 Infection and Development of Islet Autoimmunity in Early Childhood

Marija Lugar, MSc1Anne Eugster, PhD1Peter Achenbach, MD2,3,4; et alThekla von dem Berge, MD5Reinhard Berner, MD6Rachel E. J. Besser, MD7,8Kristina Casteels, MD9,10Helena Elding Larsson, MD11,12Gita Gemulla, MD1,6Olga Kordonouri, MD5Annett Lindner1Markus Lundgren, MD11,13Denise Müller, BSc1Mariusz Oltarzewski, PhD14Anne Rochtus, MD9,10Marlon Scholz2,3,4Agnieszka Szypowska, MD15John A. Todd, PhD8Anette-Gabriele Ziegler, MD2,3,4Ezio Bonifacio, PhD1,16,17; for the GPPAD Study Group

JAMA. Published online September 8, 2023. doi:10.1001/jama.2023.16348

Key Points

Question  

Is there a temporal association between SARS-CoV-2 infection and the development of type 1 diabetes–associated autoimmunity in children?

Findings  

In this longitudinal cohort study of 885 infants with an elevated genetic risk of type 1 diabetes, the incidence rate of islet autoantibodies developing concurrently with or soon after SARS-CoV-2 antibodies were detected was 7.8 per 100 person-years and was 3.5 per 100 person-years in children without SARS-CoV-2 antibodies, a significant difference.

Meaning  

In young children with high genetic risk of type 1 diabetes, SARS-CoV-2 infection was temporally associated with the development of islet autoantibodies.

 

Abstract

Importance  

The incidence of diabetes in childhood has increased during the COVID-19 pandemic. Elucidating whether SARS-CoV-2 infection is associated with islet autoimmunity, which precedes type 1 diabetes onset, is relevant to disease etiology and future childhood diabetes trends.

Objective  

To determine whether there is a temporal relationship between SARS-CoV-2 infection and the development of islet autoimmunity in early childhood.

Design, Setting, and Participants  

Between February 2018 and March 2021, the Primary Oral Insulin Trial, a European multicenter study, enrolled 1050 infants (517 girls) aged 4 to 7 months with a more than 10% genetically defined risk of type 1 diabetes. Children were followed up through September 2022.

Exposure  

SARS-CoV-2 infection identified by SARS-CoV-2 antibody development in follow-up visits conducted at 2- to 6-month intervals until age 2 years from April 2018 through June 2022.

Main Outcomes and Measures  

The development of multiple (≥2) islet autoantibodies in follow-up in consecutive samples or single islet antibodies and type 1 diabetes. Antibody incidence rates and risk of developing islet autoantibodies were analyzed.

Results  

Consent was obtained for 885 (441 girls) children who were included in follow-up antibody measurements from age 6 months. SARS-CoV-2 antibodies developed in 170 children at a median age of 18 months (range, 6-25 months).

Islet autoantibodies developed in 60 children. Six of these children tested positive for islet autoantibodies at the same time as they tested positive for SARS-CoV-2 antibodies and 6 at the visit after having tested positive for SARS-CoV-2 antibodies. The sex-, age-, and country-adjusted hazard ratio for developing islet autoantibodies when the children tested positive for SARS-CoV-2 antibodies was 3.5 (95% CI, 1.6-7.7; P = .002).

The incidence rate of islet autoantibodies was 3.5 (95% CI, 2.2-5.1) per 100 person-years in children without SARS-CoV-2 antibodies and 7.8 (95% CI, 5.3-19.0) per 100 person-years in children with SARS-CoV-2 antibodies (P = .02). Islet autoantibody risk in children with SARS-CoV-2 antibodies was associated with younger age (<18 months) of SARS-CoV-2 antibody development (HR, 5.3; 95% CI, 1.5-18.3; P = .009).

Conclusion and relevance  

In young children with high genetic risk of type 1 diabetes, SARS-CoV-2 infection was temporally associated with the development of islet autoantibodies.

 

Läs abstract och hela artikeln pdf free

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2809621

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt