Gå in på ovan www, så laddas höstnumret ned på 20-30 sekunder, eller gå in överst på www.dagensdiabetes.se så finns tidningen klickbar
 
Tidningen skickas ut till alla medlemmar med posten om drygt två veckor.
 
Ur innehållsförteckningen
 

• Ordföranden har ordet

• Redaktörspalten
• NDR-nytt
• Diabetesporträtt - Jan Bolinder Kost rekommendationer

• Sett och hört
• Rapport ADA
• HTA rapport automatisk insulinpump T1DM vuxen Bokrecensioner
• Res med SFD till EASD
• Res med SFD till ISPAD
• Kongress- och möteskalender

 

Ur redaktörspalten

VÄLKOMMEN IN I FRAMTIDEN

Så känns det. Läs sid 33 och framåt om typ 1 diabetes och automatiska insulinpumpar.

Det unika är att kontinuerlig glukosmätning CGM kopplas till insulinpump som via algoritm gör att pumpen automatiskt minskar insulintillförsel vid lägre blodsocker, stänger av sig helt vid predicted low, höjer insulintillförseln vid högre blodsocker och än mer vid höga blodsocker.

Detta verkar vara framtiden för mer tid i normoglykemi, Time In Range TIR, bättre HbA1c, mindre risk för farligt låga och höga blodsocker.

Debatt och diskussion i tidningen är lärorik. Akademins och klinikens nationella företrädare har samlats i en vi-känsla kring positiv syn på modern teknikutveckling.

Framtiden är ljus.

NYA LÄKEMEDEL, T2DM OCH OBESITAS

På amerikanska diabetesmötet ADA i juni dominerade kraftfullt studier kring nya T2DM- och obesitasläkemdel. Det ena bättre än det andra, det tredje bättre än det fjärde etc. Samma dag fanns publikation i NEJM och BMJ.

Hårda endpoints börjar komma, stor viral entusiasm. Försäljningsvolymen överstiger gjorda produktionsplaner.

En hel del kring om detta finns redovisat i DiabetologNytt.

KOST OCH FYSISK AKTIVITET

I början av tidningen liksom under Hört och sett finns nya spännande data. De flesta av oss kan bli bättre, både på kostintag, fysisk aktivitet och kroppslig mänsklig hållbarhet.

Önskar dig en riktigt fin höst och höst-vinter

Den bästa!

 

Läs nästa nr av DiabetologNytt

https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_6-7_2023_compressed.pdf

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt