Fredrik Bäckhed får ERC Advanced Grant – mångmiljonanslag från EU

EU-ANSLAG. Bakterier i tarmen kan bilda molekyler som tycks bidra till att hjärta, lever och andra organ blir stelare, så kallad fibros, vilket bland annat kan öka risken för hjärtsvikt och leversjukdomen non-alcoholic steatohepatitis (NASH).

Professor Fredrik Bäckhed har just fått det prestigefyllda ERC Advanced Grant för att utveckla upptäckten mot en behandling som hindrar bakterierna från att utsöndra dessa molekyler.

Anslaget från EU ger Fredrik Bäckhed 2,5 miljoner euro under fem år, alltså drygt 28 miljoner svenska kronor.
- Under de kommande åren ska han tillsammans med sina kollegor vidareutveckla tidigare fynd som gruppen gjort, mot en helt ny behandlingsstrategi inriktad mot att påverka tarmmikrobiotan.

Fredrik Bäckhed. Foto: Johan Wingborg.

– Det är ett helt nytt koncept att söka efter sätt att behandla tarmmikrobiotan istället för att använda läkemedel som påverkar kroppens celler, säger Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Behandlar bakterierna

Det EU-finansierade forskningsspåret grundar sig på fynd som Fredrik Bäckheds grupp publicerade i tidskriften Cell för fem år sedan.
- De visade då att tarmbakteriers omsättning av aminosyran histidin är förändrad vid diabetes typ 2, vilket leder till att bakterierna producerar imidasolpropionat.

I sin fortsatta forskning om denna molekyl har gruppen kunnat koppla den till fibros, alltså förstelning av olika vävnader i kroppen, i detta fall särskilt i hjärta och lever.
- Gruppen har genomfört ett flertal småskaliga studier som stärkt bilden att molekylen kan kopplas till hjärtsvikt hos människa, men resultaten behöver under de kommande åren upprepas i fler studier.

Fredrik Bäckhed. Foto: Johan Wingborg.

– Sannolikt har vi störst chans att konceptet fungerar för personer som är på väg att utveckla hjärtsvikt, men vi hoppas att behandlingen också ska kunna fungera för personer som redan har hjärtsvikt. Det skulle då bli en välbehövlig behandling för hjärtsvikt med bibehållen pumpförmåga där det idag inte finns någon evidensbaserad behandling, säger Fredrik Bäckhed.

Behandlingen blir också högst relevant för leversjukdomen non-alcoholic steatohepatitis (NASH), som idag saknar etablerad behandling.

Den behandling som forskargruppen tar sikte mot är alltså något annat än antibiotika, probiotika eller vanliga läkemedel som påverkar kroppens celler. Här kommer den verksamma substansen istället riktas in mot att påverka bakterier i tarmen genom att blockera enzymet som producerar imidasolpropionat.

Konstgjord tarm i laboratoriet

Tarmmikrobiomet hos en människa består av cirka ett kilo bakterier. Dess samspel med sin värd påverkar hälsan hos människan i så hög grad att mikrobiomet allt mer betraktas som ett eget endokrint organ. Under senare år har forskning visat att rubbningar i mikrobiomet kan bidra till ett antal sjukdomar hos människor, inklusive hjärt-kärlsjukdom.

Med hjälp av bioreaktorer kan forskarna studera mikrobiotan i en slags konstgjord tarm.
Foto: Nicklas Elmrin.

– Vi måste också studera hur tarmmikrobiotan i sin helhet påverkas av den nya behandlingen, så att vi inte slår ut mekanismer som upprätthåller en god miljö för bakterier i tarmen. Då behandlar vi tarmbakterier i bioreaktorer, som är en slags konstgjord tarm i vårt laboratorium, säger Fredrik Bäckhed.

Med sig in i projektet har han ett mycket bra forskarteam, med bred och hög kompetens. Experter inom mikrobiologi och biokemi kommer studera hur enzymet fungerar, fysiologer undersöker hur molekylen påverkar utvecklingen av fibros, och biokemister med kunskaper inom strukturbiologi och läkemedelskemi tar fram molekyler som kan testas för att förhindra enzymets funktion. Forskargruppen samarbetar dessutom med andra forskare inom Sverige, men också i andra länder, till exempel Nederländerna, Tyskland och USA.

Fredrik Bäckhed lyfter gärna fram stödet från Forsknings- och innovationskontoret (FIK) och det värdefulla stöd han fått från medarbetare där under ansökningsprocessen. Förutom hjälp med att samla alla nödvändiga dokument som krävs för en EU-ansökan har han fått återkoppling på sin ansökan och, kanske viktigast av allt, träning och förberedelse inför den korta intervju med ERC som är det avgörande steget för vilka forskare som väljs ut i den stenhårda konkurrensen om ERC Advanced Grant.

  • Artikel från 2018 (tidskriften Cell): Microbially produced imidazole propionate impairs insulin signaling through mTORC1; https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.09.055
  • Utöver Fredrik Bäckhed får ytterligare en forskare vid Göteborgs universitet ERC Advanced Grant 2022. Det är Randi Hjalmarsson, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan, som forskar om hur kriminella cykler kan brytas. Här kan du läsa en intervju med henne.
  • Totalt fördelar ERC 544 miljoner euro till 218 Advanced Grants i hela Europa. Läs mer här.

Text Elin Lindström, foto Johan Wingborg

Press release Göteborgs universitet

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt