Från Folkhälsomyndigheten
 
Här följer myndighetens rekommendationer för olika åldersgrupper och riskgrupper.

Rekommendationerna gäller från och med 1 mars 2023 och som längst till och med 29 februari 2024:

• 80 år och äldre, samt boende på SÄBO
Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

* Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

• 65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år
Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.
(Vad menas m detta? AH:s anm.)

* Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

• 50–64 år
Personer i åldern 50–64 år rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

* Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader, men med fördel med ett längre intervall.

• 18–49 år
För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om påfyllnadsdos. Rekommendation om tre doser grundvaccination upphör också från och med 1 mars 2023. En dos finns tillgänglig under perioden 1 mars 2023-29 februari 2024 oavsett tidigare antal doser och kan tas exempelvis om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp.

* Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.

Grundvaccination med 3 doser finns tillgänglig även fortsättningsvis.

• Särskilt schema för personer med ett nedsatt immunförsvar
För personer med ett nedsatt immunförsvar förväntas ett svagare immunsvar efter en vaccination. De rekommenderas därför vaccinationer enligt ett särskilt schema med fler doser enligt särskild ordination.

Läs mer:
Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Läs mer
Vaccination mot covid-19 är viktigt

Gravida och vaccination mot covid-19
Barn och unga – om vaccination mot covid-19
Fakta om vaccinerna mot covid-19

F
rån Folkhälsomyndigheten

Nyhertsinfo
www red DiabetologNytt