NDR nytt

Ett nytt år 2023!

Vi på NDR imponeras över hur man ute på enheterna, trots att pandemin fortfarande pågår, orkat påbörja utvecklingsarbeten och driva diabetesvården framåt.

Vi är tacksamma för att vi under 2022 bjudits in till flera regioner för att prata om och utbilda i hur NDR bäst kan användas. Vi välkomnar er att kontakta oss på NDR om ni har frågor, synpunkter eller vill ha stöd i förbättringsarbete. Vi har möjlighet att träffa er på videomöte eller kanske på plats. 

NDR har fortsatt att arbeta med automatiserad validering av data och återkoppling via e-postutskick till vårdenheter där vi ser att det kan ha blivit något fel med registreringen. Då merparten av er nu har automatisk överföring handlar det ofta om att hitta överföringsproblem mellan IT- systemen. Generellt ser vi att ni återigen registrerar era patienter i NDR årligen, så som det var innan pandemin. 

Rapporteringsgraden i NDR för time in range (TIR) och time in target (TIT) är hög för medicinkliniker och barnkliniker, så nu finns dessa inlagda som två nya indikatorer i Knappen

www.ndr.nu/#knappen

De glukosgränser som anges för variablerna Andel av tiden med glukosvärden inom intervallet 4-8 mmol/L (time in target, TIT) och Andel av tiden med glukosvärden inom intervallet 4-10 mmol/L (time in range, TIR)

Under 2023 planeras en förändring av variabeln diabetesbehandling, där det kommer bli både enklare att rapportera och tydligare att se vilken behandling som patienten har. Bakgrunden till förändringen är de önskemål som inkommit från vården om att få möjlighet att följa och jämföra hur olika regioner och vårdenheter använder olika läkemedelsbehandlingar. Förhoppningen är att denna förändring kommer att slå igenom under första halvåret 2023 och det kommer att kommuniceras ut i god tid både till alla NDR:s kontaktpersoner och till de IT-system som används för överföring av data från journal till NDR. 

Även rapporteringen av blodtryck finns i vårt fokus inför kommande år.  De blodtrycksvärden som hittills har rapporterats till NDR är så kallade office-blodtryck (taget på mottagningen), men då vi förstår att många idag använder standardiserad hem-blodtrycksmätning för behandlingsbeslut, så det finns behov av en översyn av den variabeln. Fortsatt diskussion kommer ske på kommande användarmöten. 

Ett jättestort tack till er som registrerar till NDR eller arbetar med NDR-data på annat sätt.

Tack för att ni bidrar till att vi har ett så bra diabetesregister i Sverige och att vi kan använda det för att förbättra vården för alla personer med diabetes.

Katarina Eeg-Olofsson,

registerhållare NDR

 

För DiabetologNytt

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt