Abbott och Novo Nordisk lanserar ny integrerad digital lösning för personer med diabetes

 • Registrerade insulindata från de anslutna smarta insulinpennorna [1] kan nu överföras automatiskt till Abbotts FreeStyle LibreLink-app [2] med en skanning
 • Genom att se glukosdata och insulindoseringsdata tillsammans i appen [2] kan personer med diabetes direkt se hur deras behandling påverkar glukosnivåerna
 • Abbotts FreeStyle Libre system är de mest använda sensorbaserade glukosövervakningssystemen globalt [3], med FreeStyle Libre 2 systemet som levererar oöverträffad 14-dagars noggrannhet [4] och valfria larm – som visas direkt i din smarttelefon

Abbott kan idag berätta att Novo Nordisks NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus smarta insulinpennor nu är kompatibla med Abbotts FreeStyle LibreLink-app [2].

Lanseringen av denna integrering av produkter visar, enligt press info, "båda företagens engagemang för att göra diabeteshantering enklare genom att koppla ihop nyckelteknologier såsom sensorbaserad glukosövervakning och smarta insulinpennor".

Personer som använder den uppdaterade FreeStyle LibreLink-appen [2] kan nu enkelt överföra de registrerade insulindoserna från de smarta insulinpennorna NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus till appen genom en skanning.

- De kan snabbt se hur deras insulindoser, mat och fysisk aktivitet påverkar deras glukosnivåer, vilket hjälper dem att bestämma när och hur mycket insulin de ska ta. En historik registreras i appen, som visar tiden och insulindoserna de tog, tillsammans med deras glukosnivåer.       - Denna information kan hjälpa till att förhindra insulinstapling och missade doser, två problem som är särskilt relevanta för dem som behöver ta flera insulininjektioner om dagen.

"Varje dag måste personer med diabetes fatta många beslut angående sin kost, insulindoser, när de ska ta medicin och deras fysiska aktivitet för att hantera sina glukosnivåer. Det kan vara tungt ibland och ha en negativ inverkan på livskvaliteten", säger Andreas Almroth, General Manager Nordics, Abbott Diabetes Care.

- "Vårt mål på Abbott är att förse personer med livsförändrande teknologier som kan hjälpa till att minska den dagliga bördan. Dagens nyhet med Novo Nordisk och vårt pågående partnerskap med andra företag som tillhandahåller insulinhjälpmedel, är nyckeln för att uppnå den målsättningen."

Med denna nya integration kan sjukvårdspersonal enkelt se glukosdata och insulindoseringsdata tillsammans i samma rapport. Genom LibreView [5], Abbotts molnbaserade diabeteshanteringssystem, kommer vårdpersonal att kunna se denna information och möjliggöra mer informerade, datadrivna patientrådgivningar.

"På Novo Nordisk letar vi alltid efter sätt att lätta bördan och förbättra hälsan för personer med diabetes, och vi har blivit otroligt inspirerade av att se fördelarna som digitala hälsolösningar kan erbjuda", säger Nils Abel Bonde, VD Novo Nordisk Sverige.

- ”FreeStyle Libre har sedan tidigare givit patienter en fantastisk möjlighet att inte bara kunna följa sina glukosnivåer över dygnet, detektera hypo- och hyperglykemier, se när glukosvärdet är på väg upp eller ned, utan också att se vilken effekt olika sorters mat och dryck respektive fysisk aktivitet har.

- Nu läggs ytterligare en dimension till detta, att man även ser vilken effekt en given insulindos har. Det ger en värdefull möjlighet för patienter att ytterligare förstå sin diabetes och därmed kunna påverka sitt beteende, så att den metabola situationen förbättras och komplikationerna minskar. Dessutom ökar tryggheten när det nu blir enkelt att se exakt när senaste insulindosen togs, vilket minimerar risken att man tar dubbel dos eller ingen dos alls”, säger Boris Klanger, diabetolog och verksamhetschef vid Läkargruppen Västerås.

Abbott samarbetar med flera ledande insulinpumpstillverkare för att utveckla integrerade diabeteslösningar som syftar till att förenkla och förbättra diabeteshanteringen. 

FreeStyle Libre och FreeStyle Libre 2 glukosövervakningssystem inkluderar en sensor, som appliceras på baksidan av överarmen i upp till 14 dagar, som används tillsammans med en avläsare eller en smartphone-app [2] som visar glukosvärden.

- Det är det mest använda sensorbaserade glukosövervakningssystemet i Europa och i världen [3]. Abbotts FreeStyle Libre har förändrat livet för mer än 4 miljoner personer med diabetes i mer än 60 länder [6] genom att tillhandahålla banbrytande teknologi som är tillgänglig och prisvärd [7].


Källor

 1. FreeStyle LibreLink fungerar med FreeStyle Libre eller FreeStyle Libre 2-sensorer och är endast kompatibel med NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus.
  2. FreeStyle LibreLink-appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera webbplatsen www.FreeStyle.Abbott för mer information om enhetskompatibilitet innan du använder appen. Delning av data kräver registrering i LibreView
  3. Arkivdata, Abbott Diabetes Care. Data baserat på antalet användare av FreeStyle Libre portföljen världen över jämfört med antalet användare av andra ledande sensorbaserade glukosövervakningssystem för hemmabruk.
  4. Alva, Shridhara, Timothy Bailey, Ronald Brazg, et al. "Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System With Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes." Journal of Diabetes Science and Technology 2022, vol. 16(1) 70-77
  5. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.
  6. Arkivdata. Abbott Diabetes Care.
  7. Baserat på en jämförelse av listpriser för FreeStyle Libre-portföljen jämfört med konkurrerande CGM system världen över. Den faktiska kostnaden för patienterna kan, men behöver inte vara, lägre än andra CGM system, beroende på eventuell lokal subventionering.
Utdrag ur press release
 
Nyhetsinfo
 
Kommentar red DiabetologNytt
NovoPen Eco Plus och Novopen 6 har kunnat laddas till Glooko-diasend sedan 1,5 år tillbaka. Användaren kan antingen ladda direkt till Glooko appen via sin mobils NFC chip eller via transmittorn på sjukhuset. All data går direkt in i appen och sedan till användarens Glooko konto. Data ses i appen eller i webben.
 
 
 
www red DiabetologNytt