Enligt press info från Uppsala Universitet Per-Ola Carlsson ska studien rikta in sig på unga med nydebuterad typ 1 diabetes.
 
- Tanken är att behandlingen ska bidra till bibehålla insulinproduktion flera år efter insatt terapi.
- Stamcellbehandlingen baseras på mesenkymala stamceller utvunna från navelsträngen. Detta ges sedan som infusion in i blodet.
 
De som kommer att delta i studien är 12-20 år, totalt 60 patienter kommer att inkluderas i behandlingen, hälften får cellterapin och resterande hälft placebo, Studien börjar i Uppsala och ska nästa år även inkludera Linköping samt Skånes Universitetssjukhus SUS. 
- Tidigare studier på vuxna talar för att stamcellsterapin kan bevara insulinproduktionen i upp till 3 år.
 
- Pilotstudien som inleddes i fjol  har förlöpt väl och samtliga mår bra. I nov inleds nästa fas med studier av behandlingseffekt i åldersgruppen 12-21 år, säger Per-Ola Carlsso.
 
Pressinfo från Uppsala universitet
 
Nyhetsinfo
ww red DiabetologNytt