AGA Clinical Practice Guideline on Pharmacological Interventions for Adults With Obesity

Läs hela artikeln pdf free inkl 

ABSTRACTS

Background & Aims

Pharmacological management of obesity improves outcomes and decreases the risk of obesity-related complications. This American Gastroenterological Association guideline is intended to support practitioners in decisions about pharmacological interventions for overweight and obesity.

Methods

A multidisciplinary panel of content experts and guideline methodologists used the Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation framework to prioritize clinical questions, identify patient-centered outcomes, and conduct an evidence synthesis of the following agents: semaglutide 2.4 mg, liraglutide 3.0 mg, phentermine-topiramate extended-release (ER), naltrexone-bupropion ER, orlistat, phentermine, diethylpropion, and Gelesis100 oral superabsorbent hydrogel. The guideline panel used the evidence-to-decision framework to develop recommendations for the pharmacological management of obesity and provided implementation considerations for clinical practice.

Results

The guideline panel made 9 recommendations. The panel strongly recommended the use of pharmacotherapy in addition to lifestyle intervention in adults with overweight and obesity (body mass index ≥30 kg/m2, or ≥27 kg/m2 with weight-related complications) who have an inadequate response to lifestyle interventions. The panel suggested the use of semaglutide 2.4 mg, liraglutide 3.0 mg, phentermine-topiramate ER, and naltrexone-bupropion ER (based on moderate certainty evidence), and phentermine and diethylpropion (based on low certainty evidence), for long-term management of overweight and obesity. The guideline panel suggested against the use of orlistat. The panel identified the use of Gelesis100 oral superabsorbent hydrogel as a knowledge gap.

Conclusions

In adults with overweight and obesity who have an inadequate response to lifestyle interventions alone, long-term pharmacological therapy is recommended, with multiple effective and safe treatment options.

 

Dagens Nyheter www.dn.se Anna Bratt har fördjupat sig i artikeln

Fö första gången har en rangordning gjorts av godkända läkemedel som ger mest viktnedgång. Alla utom Qsymia är godkända i EU. I dag används Saxenda och Mysimba vid viktminskning i Sverige, medan Wegovy är godkänt men marknadsförs inte i Sverige.

DN skriver, att tidigare i våras presenterades de första svenska nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen för behandling av fetma. Besvikelsen var stor bland många läkare och fetmaforskare. Socialstyrelsen valde att bara prioritera läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen och därför är subventionerade.

Bara ett fetmaläkemedel är subventionerat i Sverige i dag; Xenical. Xenical finns inte med på den amerikanska rankningslistan. Enligt forskarna är effekten på vikten för låg (2,8 procent). De andra läkemedlen får patienter i Sverige betala själv, de kostar mellan 1 000 och 2 500 kronor i månaden.

DNs Fakta-tabell

Så mycket minskar vikten

Viktminskningen anges i snitt i procent, ändrade levnads- och kostvanor kan ge större viktminskning.

• Wegovy (med den verksamma substansen semaglutid): 10,8

• Qsymia (Phentermin-topiramat, ej godkänt i EU): 8,5

• Saxenda (liraglutid): 4,8

• Mysimba (naltrexon-bupropion): 3,0

I dag är fyra fetmaläkemedel godkända i EU: Xenical (orlistat), Saxenda, Mysimba och Wegovy.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt