hero image
Jesper Johannesen, Köpenhamn och Olof Eriksson, Uppsala, vinner 2022 års Johnny Ludvigsson-priser. 

PRESSMEDDELANDE - 17 OKTOBER 2022

2022 års mottagare av Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser blev Jesper Johannesen, Köpenhamn, och Olof Eriksson, Uppsala. De prisas för sina bidrag till att förstå uppkomsten av typ 1-diabetes och utveckla nya behandlingsstrategier för sjukdomen.

I samband med Johnny Ludvigssons födelsedag den 16 oktober offentliggjordes namnen på 2022 års mottagare av de anrika Johnny Ludvigsson-priserna.
- Priset om 250 000 kronor för ”Framstående Barndiabetesforskning i Norden” tilldelas i år professor Jesper Johannesen vid Steno Diabetes Center och vid Köpenhamns Universitetssjukhus, Herlev.

I motiveringen från Barndiabetesfondens Priskommitté nämns hans stora och mångåriga vetenskapliga engagemang, som ett betydelsefullt bidrag till en ökad förståelse för de mekanismer som ligger bakom utvecklingen av typ 1-diabetes.
– Jag är mycket glad och hedrad över att mitt arbete inom klinisk forskning hos barn med typ 1-diabetes får det här erkännandet. Min förhoppning är att vi genom denna forskning, både nu och i framtiden, kan hjälpa många barn med typ 1-diabetes och deras familjer att uppnå blodsockernivåer så nära det normala som möjligt.
- Att få det här priset bekräftar vikten av denna utmanande uppgift, som jag kommer fortsätta med stor respekt för dessa familjer, säger Jesper Johannesen.

2022 års Johnny Ludvigsson-pris om 50 000 kronor för ”Yngre Barndiabetesforskare i Sverige” tilldelas Olof Eriksson, PhD, vid Uppsala universitet.
Han leder en framgångsrik forskargrupp vid SciLife Lab och hans arbete med fokus på utveckling och validering av tekniker omnämns av Barndiabetesfondens Priskommitté som att ha potential att ge betydande bidrag till nya behandlingsstrategier av typ 1-diabetes.
– Det betyder jättemycket, särskilt när jag vet hur många duktiga diabetesforskare det finns i Sverige. Att vinna det här priset känns som ett kvitto på att forskningen jag bedriver går åt rätt riktning. Det här priset får mig också att känna att man verkligen kan göra skillnad för alla de familjer där ute som lever med typ 1-diabetes, säger Olof Eriksson.

Priskommitténs motiveringar lyder:


För Jesper Johannesen

”Jesper Johannesen (JJ) är verksam vid Steno Diabetes Center och vid Köpenhamns Universitetssjukhus, Herlev där han leder enheten för pediatrisk endokrinologi. Han har under mer än 25 år bedrivit både klinisk och grundvetenskaplig forskning kring typ 1-diabetes med fokus på att klargöra metabola och hormonella förhållanden hos barn och unga med diabetes. Han har en mycket stor vetenskaplig produktion inom både klinisk och preklinisk diabetesforskning och har varit drivande i att organisera samarbetet i flera internationella konsortier inom diabetesfältet.
- JJ har genom dessa insatser demonstrerat ett stort vetenskapligt engagemang och har på ett betydande sätt bidragit till en ökad förståelse av de underliggande mekanismerna för utvecklingen av diabetes.”

För Olof Eriksson

”Olof Eriksson (OE) har sin verksamhet vid Uppsala universitet och SciLife Lab där han leder en framgångsrik forskargrupp. Han har en imponerande produktion av vetenskapliga publikationer där utveckling och validering av nya tekniker för icke-invasiv monitorering av olika processer vid utvecklingen av typ 1-diabetes utgör en framträdande del.
- I OE:s pågående forskning ingår bland annat utvecklingen av tekniker för att följa behandlingseffekten vid kliniska prövningar som har potential att ge betydande bidrag till nya behandlingsstrategier av typ 1-diabetes.”

Om Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser

Varje år delar Barndiabetesfonden ut två priser i Johnny Ludvigssons namn till framstående barndiabetesforskare i Norden och i Sverige. Pristagarna utses, efter en öppen nominering och bedömning av nominerade kandidater, av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd tillsammans med tidigare pristagare.

 

Om Barndiabetesfonden
Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1-diabetes.

Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Förutom insamling till forskning så driver de projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade barn, ungdomar och deras familjer. Barndiabetesfondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

För mer infor: www.barndiabetesfonden.se.
Press release

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt