Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med Svenska läkarsällskapet (SLS) bjuder in till lunchwebinar  torsdagen den 6:e oktober

Program

Inledning 

Neda Rajamand Ekberg, Vetenskaplig sekreterare Svensk förening för Diabetologi

 
12.00-12.30
EASD High-Lights
Jarl Hellman, överläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala 
 
 

12:30-12:45 

MANAGEMENT OF HYPERGLYCAEMIA IN TYPE 2 DIABETES: ADA/EASD CONSENSUS REPORT 2022

Magnus Löndahl, överläkare, docent, Lund Universitetssjukhus

 

Här är länken för anmälan

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UQq8Zo0iTuqn249JZBo6DQ

 

Sprid gärna inbjudan i era kanaler.

 

Med vänliga hälsningar

Neda

Neda Rajamand Ekberg

Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Diabetologi

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt