"Anna, som är specialistsjuksköterska i diabetesvård och docent, har gjort oerhört mycket för barndiabetesvården både kliniskt, vetenskapligt och dessutom initierat och genomfört ett stort antal diabetesläger samt andra aktiviteter vid sidan om sitt ordinarie arbete.

Anna har sedan 1989 arbetat på Södersjukhuset, Diabetesmottagningen med barn och ungdomar."

Förhandsgranskning av bild

Diplom delades ut 12/5 vid endodiabetes i Helsingborg. Utnämnd av Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård SFSD

Grattis till en välförtjänt pris.

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt