Ovanliga, ärftliga diabetesformer i fokus

Utredning, vård och behandling av barn och vuxna med ovanliga, ärftliga diabetesformer behöver stärkas i Sverige. Arbete med att förbättra strukturer och rutiner för detta pågår i flera sjukvårdsregioner.

Under Endodiabmötet 2022 i Helsingborg samlades ett halvdussin vuxendiabetologer och barndiabetologer från Skåne, Stockholm och Västra Götaland på ett lunchmöte för att utbyta kunskaper och erfarenheter.

Ambitionen och syftet med arbetet är att skapa underlag för god och jämlik vård för personer med ovanlig ärftlig diabetes i Sverige. I regionerna finns flera olika användbara pusselbitar såsom kliniska ronder, genetisk provtagning och regionala medicinska riktlinjer som sammantaget kan ge en god struktur för arbetet.

Rapporterat till Diabetolognytt av

Frida Sundberg, överläkare, Barndiabetesteamet, DSBUS, Göteborg

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt