Priser och Stipendier SFD
 
Priser och stipendier utdelades i samband med EndoDiabetes mötet 12 maj 2022 i Helsingborg
 
ÅRETS PREKLINISKA AVHANDLING 2021
Svensk Förening för Diabetologi har utsett:
 
• Ali Mahdi, ”The red blood cell as a mediator of vascular dysfunction in Type 2 Diabetes and COV I D -19”
 
ÅRETS KLINISKA AVHANDLING 2021
Svensk Förening för Diabetologi har utsett:
 
• Anna E Ek, ”Insulin resistance in children and adolescents; mechanismsand clinical effects”.
 
30 000 kr vartdera har överlämnats från Svensk Förening för Diabetologi.
 
ÅRETS DIABETOLOGISKA INSATS 2021
Svensk Förening för Diabetologi SFD har i samarbete med NDR utsett: ´
 
• Frölunda i Göteborg Specialistsjukhus till Årets Diabetologiska Insats 2021 för enhetens mycket goda medicinska resultat för typ 1 diabetes och höga rapporteringsgrad i Nationella Diabetes Registret NDR.
 
Svensk Förening för Diabetologi SFD har i samarbete med NDR utsett:
 
• Erikslids hälsocentral i Skellefteå till Årets Diabetologiska Insats 2021. Motivering Enastående förbättring i utdata för patienter med typ 2 diabetes
 
20 000 kr från SFD delades ut till respektive diabetesteam 12/5.
 
HEDERSMEDLEM SVENSK FÖRENING FÖR DIABETOLOGI
Vid årsmötet 2022-05-12 valdes
 
• Erik Moberg samt
• Kerstin Berntorp
 
till årets hedersledamöter 2021.
 
ÅRETS DIABETOLOG 2021 SAMT ÅRETS ELDSJÄL 2021
Svensk Förening för Diabetologi SFD har utsett
 
• professor Mikael Rydén samt
• med dr Louise Bennet till årets diabetologer 2021 för deras insatser inom svensk diabetesvård.
 
• Erik Schwartz har utsetts till Årets eldsjäl.
 
Priserna delades ut vid Endodiabetes mötet i Helsingborg 12/5.
 
NEDA EKBERG
Vetenskaplig sekreterare SFD
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt