Webinar om kardiovaskulär risk, lipider och diabetes den 7 juni em. där jag är ansvarig för programmet, Malmö Kongress och Konferens står för logistik.

Flera nationellt kända föreläsare medverkar som framgår.

Anmälan kan ske här:

https://mkon.nu/diabetes_kardiovaskular_risk/anmalan

Hälsningar:

Peter

Peter M Nilsson, prof/öl, IKVM, Skånes Universitetssjukhus SUS, Malmö

__________________________________________________________

Seminarium om ”Implementering av nya kunskaper om diabetes och kardiovaskulär risk – hur göra?”

Jag vill på detta sätt hälsa Dig välkommen att närvara vid ett webinar med fokus på implementering av ny evidens gällande diabetes och kardiovaskulär risk där nya studier inom området kommer att gås igenom och även ställas under debatt.

Dessa nya studier har gett oss belägg för värdet av en nyare generation av läkemedel mot typ 2 diabetes (SGLT-hämmare, GLP-1 receptor agonister), men vilken roll bör dessa ha i relation till beprövade och billigare läkemedel? Vilken roll spelar mer intensifierad lipidreglering för riskreduktionen? Hur bör denna genomföras i klinisk praxis?

Nya läkemedel har i huvudsak testats på patientgrupper med etablerad hjärtkärlsjukdom.
• I vad mån kan man extrapolera dessa fynd till motsvarande patientgrupper som ännu inte drabbats av klinisk manifestation av hjärtkärlsjukdom?
• Varför drabbas inte alla patienter med diabetes av komplikationer trots risk?         • Frågan kan också ställas ifall även grupper av patienter utan diabetes, men med t.ex. hjärtsvikt eller fetma, kan ha nytta av nya diabetesläkemedel och vilka mekanismer som då är av betydelse.

Välkommen!

Peter M Nilsson,
professor i klinisk kardiovaskulär forskning, överläkare, SUS, Malmö, Inst. Kliniska vetenskaper Malmö

Tid: Tisdag 7 juni 2022, webinar mellan 14:00-16:30

Format:
web-seminarium via zoom-länk från M-Konferens

Målgrupp:
Allmänläkare, internister, diabetologer, kardiologer Teknik: M-Konferens (MKON), Malmö (https://malmokongressbyra.nu/)

Sponsorer:
Boehringer-Ingelheim Sverige AB, samt Amgen Sverige AB

Program

14:00-14:05 Inledning, välkomna (Peter M Nilsson, moderator)

14:05-14:20 Epidemiologiska aspekter, nationella diabetesregistret (Anna Norhammar, KI)

14:20-14:35 Diabetes och hjärtat: mekanismer och risk (Hannes Holm, LU)

14:35-14:50 Implementering av nya kunskaper om diabetesläkemedel – även för icke-diabetiker med hjärtsvikt eller fetma? (Lars Rydén, KI)

14:50-15:05 Varför drabbas inte alla patienter med diabetes av komplikationer trots risk? ESCAPER studien (Peter M Nilsson, LU)

15:05-15:15 PAUS

15:15-15:30 Behandling av riskfaktorerna hypertoni och hyperlipidemi vid diabetes, moderna riktlinjer möter svensk praktik (Anders Gottsäter, LU)

15:30-15:45 Hur bäst använda glukossänkande läkemedel? Äldre och nyare, kombinationer? (Carl Johan Östgren, LiU)

15:45-16:05 Pro-Con Debatt med repliker efter en kort inledning om nya multifaktoriella läkemedel (moderator: Peter M Nilsson)

Lipidreglering är viktigare än kontroll av glykemi och blodtryck vid typ 2 diabetes!

JA – Annica Ravn Fischer, GU, Göteborg

NEJ – Åke Sjöholm, Gävle

16:05-16:20 Allmän debatt, frågor (alla föredragshållare samt publiken)

16:20-16:25 Summering och avslutning (Peter M Nilsson, LU)

Fakultet

Anders Gottsäter, professor, överläkare, SUS, Malmö; angiologi och internmedicin

Hannes Holm, Dr med vet, ST-läkare kardiologi, SUS, Malmö; kardiologi

Peter M Nilsson, professor, överläkare, SUS, Malmö; kardiovaskulär forskning

Anna Norhammar, adjungerad professor, överläkare, Karolinska Institutet, Solna; kardiologi

Annica Ravn-Fischer, docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg; kardiologi

Lars Rydén, seniorprofessor, överläkare, Karolinska Institutet, Solna; kardiologi

Åke Sjöholm, professor, överläkare, Gävle; diabetologi

Carl Johan Östgren, professor, specialist i allmänmedicin, Linköpings universitet, Linköping; allmänmedicinNyhetsinfo
www red DiuabetologNytt