Risken för död och hjärtinfarkt minskar med tidig optimering av blodsockernivån 

• Att snabbt få kontroll över blodsockervärdet är avgörande för prognosen efter diagnos med typ 2-diabetes.  

• Risken för död och hjärtinfarkt minskar vid förbättrad blodsockerkontroll (HbA1c) tidigt efter diagnos.

Vi har tidigare inte förstått hur stor betydelse god tidig blodsockerkontroll faktiskt har, säger Marcus Lind, professor i diabetologi vid Göteborgs universitet, och överläkare NU-Sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset. 

På nationella konferensen Diabetesforum 2021 anordnat av Nationella Diabetes Teamet i Göteborg 1-3/12 presenterade Marcus Lind resultat av en ny utvärdering av UKPDS-studien, UKPDS 88, en nyckelstudie inom typ 2-diabetesområdet.

https://diabetesjournals.org/care/article/44/10/2231/138538/Historical-HbA1c-Values-May-Explain-the-Type-2

Den visar vikten av tidig god blodsockerkontroll för att minska risken för organskador inte bara de närmsta åren efter diagnos utan även längre fram i tiden.

Han har genomfört studien tillsammans med Rury Holeman, professor vid Oxford University i Storbritannien. 

- Resultatet visar att tidig god kontroll av blodsockernivån vid typ 2-diabetes innebär avgörande skillnader för risken för hjärtinfarkt och död längre framåt i tiden. Liknande analyser har inte tidigare utförts och därför har vi inte vetat att tidig kontroll har en så stor betydelse, säger Marcus Lind.

Risken för dödsfall 20 procent lägre

Studien utgår från The UK Prospective Diabetes Study (UKPDS), den nyckelstudie inom typ 2-diabetes som la grunden för många målvärden samt till metformin som initial behandling.

Den nya studien visar hur stor roll blodsockervärden har de första 5–10 åren efter diagnos för risken att drabbas av dödsfall eller hjärtinfarkt 10–20 år senare. Resultatet är tydligt: Det är särskilt viktigt att blodsockervärden är under kontroll de första åren efter diagnos. 

- Risken för att inom 10–15 år dö som en följd av sin typ 2-diabetes är 20 procent lägre om blodsockernivån ligger på ett HbA1c 52 mmol/mol eller lägre, alltså inom målnivån enligt de uppsatta riktlinjerna, detta i jämförelse med att istället ligga 10 mmol/mol högre (62 mmol/mol).

Om blodsockernivån förbättras först 10 år efter diagnos blev riskminskningen för död endast tre procent. Det är med andra ord tydligt att vi behöver upptäcka och behandla typ 2-diabetes tidigt, säger Marcus Lind.

Risken för att få en hjärtinfarkt 10–15 år efter diagnos minskar med 20 procent om målvärden för blodsockret nås direkt efter diagnos, vilket kan jämföras med en riskminskning för hjärtinfarkt med 7 procent under samma period om behandling startar tio år efter diagnos.

- Vi har en stor effekt om vi når bra blodsocker direkt vid diagnos. Sambandet är starkt och vi vet nu att de skadliga effekterna av höga blodsockervärden ökar över tid och även har en kvardröjande effekt när blodsockret är under kontroll igen. Det kan vara lätt att tro att det inte innebär så stora risker att gå med högt blodsocker en period så länge man är frisk i övrigt.

- Nu vet vi att det är precis tvärtom, dåligt behandlat blodsocker kan ge allvarliga skador senare i livet, säger Marcus Lind.

Screening av utvalda grupper 

Eftersom de långsiktigt skadliga effekterna av mindre väl behandlad typ 2-diabetes ökar över tid, är tidiga insatser viktiga för personer med typ 2-diabetes. För att minska risken att personer går med oupptäckt typ 2-diabetes och inte behandlas i tid är screening av riskgrupper en möjlighet. 

- Det finns en stor grupp människor som idag går med oupptäckt typ 2-diabetes eftersom man ofta inte känner av att blodsockervärdet är förhöjt innan det blir mycket högt. Detta är väldigt olyckligt eftersom den här patientgruppen riskerar skadliga effekter längre fram i livet. Det är viktigt att vårdpersonal är frikostiga med att erbjuda screening för personer med en riskprofil. Detta inkluderar bland annat personer som har föräldrar eller syskon med typ 2-diabetes eller som har en tydlig övervikt, säger Marcus Lind.

- Kunskapen om hur viktig tidig behandling är måste nå ut till primärvården. Sjukvården har en viktig roll att förmedla riskerna med högt blodsocker över tid till patienter, för även om det inte finns skador här och nu så ökar risken för hjärtinfarkt och dödsfall sen. Det är viktigt att vi når ut med kunskap om att patienter inte ska vänta med att söka hjälp, det gäller att agera idag. 

Viktiga delar i att nå ett bra blodsockervärde är dels livsstilsinterventioner, dels behandling med glukossänkande läkemedel, säger Marcus Lind.  

Vinster med tidig behandlad typ 2-diabetes

  • Risken för dödsfall inom 10–15 år efter diagnos minskar med 20% om blodsockernivån är inom målnivå HbA1c 52 mmol/mol eller lägre. 
  • Risken för dödsfall minskar med 3% om blodsockernivån förbättras först vid en senare tid.
  • Risken för hjärtinfarkt minskar med 20% vid behandling direkt vid diagnos. 
  • Risken för hjärtinfarkt minskar med 7% vid behandling först 10 år efter diagnos.

Av Sanna Bergling, medicinsk journalist

Publiceras denna vecka i Medicinsk Access

Re-publikation på dagensdiabetes.se efter tillstånd från författaren

 

Läs hela artikeln okt 2021 som pdf free och utan lösenord

https://diabetesjournals.org/care/article/44/10/2231/138538/Historical-HbA1c-Values-May-Explain-the-Type-2

LONG-TERM EFFECTS OF EARLIER GLYCEMIC CONTROL| JULY 08 2021

Historical HbA1c Values May Explain the Type 2 Diabetes Legacy Effect: UKPDS 88

LONG-TERM EFFECTS OF EARLIER GLYCEMIC CONTROL| JULY 08 2021

Marcus Lind  

Henrik Imberg; 

Ruth L. Coleman; 

Olle Nerman; 

Rury R. Holman 

Diabetes Care 2021;44(10):2231–2237

https://doi.org/10.2337/dc20-2439

 

ABSTRACT

OBJECTIVE

Type 2 diabetes all-cause mortality (ACM) and myocardial infarction (MI) glycemic legacy effects have not been explained. We examined their relationships with prior individual HbA1c values and explored the potential impact of instituting earlier, compared with delayed, glucose-lowering therapy.

RESEARCH DESIGN AND METHODS

Twenty-year ACM and MI hazard functions were estimated from diagnosis of type 2 diabetes in 3,802 UK Prospective Diabetes Study participants. Impact of HbA1c values over time was analyzed by weighting them according to their influence on downstream ACM and MI risks.

RESULTS

Hazard ratios for a one percentage unit higher HbA1c for ACM were 1.08 (95% CI 1.07–1.09), 1.18 (1.15–1.21), and 1.36 (1.30–1.42) at 5, 10, and 20 years, respectively, and for MI was 1.13 (1.11–1.15) at 5 years, increasing to 1.31 (1.25–1.36) at 20 years. Imposing a one percentage unit lower HbA1c from diagnosis generated an 18.8% (95% CI 21.1–16.0) ACM risk reduction 10–15 years later, whereas delaying this reduction until 10 years after diagnosis showed a sevenfold lower 2.7% (3.1–2.3) risk reduction. Corresponding MI risk reductions were 19.7% (22.4–16.5) when lowering HbA1c at diagnosis, and threefold lower 6.5% (7.4–5.3%) when imposed 10 years later.

CONCLUSIONS

The glycemic legacy effects seen in type 2 diabetes are explained largely by historical HbA1c values having a greater impact than recent values on clinical outcomes. Early detection of diabetes and intensive glucose control from the time of diagnosis is essential to maximize reduction of the long-term risk of glycemic complications.

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt