Koppling mellan corona och diabetes granskas

Fler har drabbats av diabetes under pandemin, enligt diabetesforskare. Nu undersöker man om det är så att olika typer av diabetes kan utlösas av covid.
– Det finns starka belägg för att typ 2-diabetes ökar vid covidinfektion, säger forskaren Johan Jendle.

Det har länge diskuterats om diabetes kan utlösas av virusinfektioner. Inga säkra svar finns än så länge. Men under pandemin har forskare noterat att antalet diabetesfall ökat.

Det har lett till hypoteser om att såväl typ 1-diabetes som typ 2-diabetes på något sätt kan framkallas av infektion med coronaviruset.

– Redan ganska tidigt i pandemin såg man att man fick fler fall med diabetes överlag, säger Johan Jendle, professor i medicin och diabetesforskare vid Örebro universitet.

Men det finns också rapporter som inte visar någon ökning eller till och med en minskad förekomst av typ 1-diabetes, understryker han.

Sjöholm har själv sett enstaka fall i sin vardag som läkare där patienter insjuknat i typ 1-diabetes efter covid. Men han säger också att det är mycket svårt att leda i bevis att det skulle vara just infektionen som utlöste sjukdomen.

– De här patienterna kanske skulle ha fått sin diabetes i alla fall, säger Åke Sjöholm.

Var skyddade

Johan Jendle anser att bevisen för att typ 1-diabetes skulle vara associerat till coronaviruset är svaga. Det skulle också kunna vara precis tvärtom, påpekar han.

– När föregångaren till sars-cov2 kom för 20 år sen (det första sars-viruset) såg vi att vissa typ 1-diabetiker faktiskt var skyddade mot infektion. Varför skulle man nu, på ett virus som är nära besläktat, ha en ökad risk? Det talar emot, säger Jendle.

Samtidigt finns det sedan länge en teori som tyder på att just typ 1-diabetes kan vara kopplat till virusinfektion.

– Men då har det varit coxsackievirus (som orsakar höstblåsor) som varit på tapeten som den heta kandidaten, säger Johan Jendle.

– Det är jättebra att det uppmärksammas och att man undersöker om det finns någon koppling. Skulle forskningen visa att det finns det då kan man också hitta orsaken bakom diabetes, hitta nya botemedel och på sikt förhindra att folk får diabetes, säger Björn Ehlin, förbundsordförande för Diabetesförbundet.

Nu insjuknar många i omikron, men Johan Jendle befarar inte att diabetesfallen kommer att öka drastiskt framöver.

– Man ska komma ihåg att det är skillnad på att smittas av sars-cov2 och att drabbas av svår covid-19. Det skulle förvåna mig om vi ser några stora ändringar, säger han.

– Det är jättebra att det uppmärksammas och att man undersöker om det finns någon koppling. Skulle forskningen visa att det finns det då kan man också hitta orsaken bakom diabetes, hitta nya botemedel och på sikt förhindra att folk får diabetes, säger Björn Ehlin, förbundsordförande för Diabetesförbundet.

Nu insjuknar många i omikron, men Johan Jendle befarar inte att diabetesfallen kommer att öka drastiskt framöver.

– Man ska komma ihåg att det är skillnad på att smittas av sars-cov2 och att drabbas av svår covid-19. Det skulle förvåna mig om vi ser några stora ändringar, säger han.

Att antalet diabetesfall ökat under pandemin är otvetydigt, enligt Johan Jendle. Här en undersökning som visar utvecklingen vid ett sjukhus i Washington.

Att antalet diabetesfall ökat under pandemin är otvetydigt, enligt Johan Jendle. Här en undersökning som visar utvecklingen vid ett sjukhus i Washington. Bild: Johan Hallnäs/TT

Fakta: Diabetes

Diabetes är ett samlingsnamn för några sjukdomar som alla ger för hög nivå av socker i blodet. Förutom typ 2-diabetes finns typ 1-diabetes och graviditetsdiabetes.

Över 500 000 personer har diabetes i Sverige i dag, av dem har 85–90 procent typ 2-diabetes.

Vid typ 1-diabetes slutar kroppen att bilda insulin, och insulin måste ges via injektioner. Sjukdomen kan debutera i alla åldrar men insjuknandet är vanligare hos yngre.

Vid typ 2-diabetes bildar kroppen fortfarande insulin men insulinmängden räcker inte till. Det går att få ner blodsockervärdet med fysisk aktivitet och bra matvanor, men oftast behövs också läkemedel.

Källa: 1177 Vårdguiden, Diabetesförbundet

 

Frå¨n TT

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt