Den 1 januari 2022 började de nya föreskrifterna om körkort vid diabetes att gälla.

Transportstyrelsen har tagit fram kompletterande upplysningar som ett stöd och vägledning till de nya reglerna. De kompletterande upplysningarna finns på Transportstyrelsens webbplats

Kompletterande upplysningar 

22 sidor pdf utan lösenord

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/trafikmedicin/kompletterande-upplysningar-medicinska-foreskrifter/

Jag vore tacksam för hjälp att vidarebefordra denna informationen till berörda läkare och sjuksköterskor.

Bifogar också en länk till sidan med information om de nya reglerna samt länk till sidan där ni hittar de nya föreskrifterna

Nya regler om körkort och diabetesTSFS 2021:67.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/medicinska-krav/regler-om-korkort-och-diabetes/

Innehåller också 20-tal frågor med svar

kring diabetes och körkort, högre behlrighet, från jan 2022

Information från

Sara Magnusson
Utredare

Väg och järnvägTransportstyrelsen  Box 267781 23 Borlänge www.transportstyrelsen.se

 

Nyhetsinfo

Se också mer info

https://www.dagensdiabetes.se/index.php/alla-senaste-nyheter/3716-t1dm-och-korkort-taxi-lastbil-och-buss-2022-transportstyrelsen

www red DiabetologNytt