Forskarnätverket för digital vård 

Närmare 40 forskare har anslutit sig till det svenska nätverk som startade hösten 2019 med inriktning på forskning kring digitala vårdtjänster.

Nätverket leds av sju forskare som utgör en styrgrupp och har en administrativ resurs vid Uppsala universitet.

– Med tanke på hur digitaliseringen av vården går till – med ett totalt sammelsurium av appar, nya system ovanpå gamla existerande, oklarheter vad gäller lagar och regleringar – så har nätverket en viktig roll att spela, säger styrgruppsmedlemmarna Nasim Farrokhnia och Felicia Gabrielsson Järhult i Svenska forskarnätverket för digital vård, i en koordinerad intervju med Digital Hälsa.

Nasim Farrokhnia är specialistläkare och forskare knuten till Karolinska institutet Södersjukhuset (KI/Sös) samt är sverigechef för privata vårdgivaren Mindler, Felicia Gabrielsson Järhult är föreläsare och doktorand inom kvalitetsförbättring och ledarskap vid hälsohögskolan på Jönköpings universitet. De övriga närmare 40 forskarna presenteras på nätverkets webbplats digitalcareresearch.se

Varför behövs Svenska forskarnätverket för digital vård?

– Vi samlar aktiva forskare vid svenska universitet och högskolor där digitala vårdtjänster studeras ur olika perspektiv. I takt med att hälso- och sjukvården digitaliseras är det viktigt att teknologier och vårdmodeller utvärderas med hjälp av vedertagna metoder, av självständiga forskare. Att samla forskare i ett nätverk gör att ny kunskap kan skapas på ett mer effektivt sätt genom diskussioner och samarbeten över flera områden, säger Nasim Farrokhnia och Felicia Gabrielsson Järhult.

De tillägger att nätverket även har som mål att främja samarbeten, utbyta erfarenheter och sprida aktuell kunskap.

Redan året efter starten 2019 genomförde det nyetablerade nätverket ett första organiserat verksamhetsår, med bland annat ett antal seminarier och workshops som enbart var riktade till aktiva forskare.

I november 2020 arrangerade nätverket för första gången en publikt öppen webbkonferens. Vem som helst med intresse av att ta del av forskningsresultat kunde delta på konferensen.

Under 2021 var nätverkets de mest prioriterade forskningsfrågor framför allt inriktade på tre områden:

  • Användarperspektiv hos såväl vårdpersonal som patienter, på områden som användarvänlighet, nyttoskapande och arbetsmiljö.
  • Hälso- och nationalekonomi inklusive konsumtionsmönster.
  • Konsekvenser av covid-19-pandemin.

Nätverket fick under slutet av 2021 finansiellt stöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, för att arrangera mötesplatser för aktiva forskare och doktorander inom området digital vård.

Under 2022 är det även prioriterat att fortsätta kunskapsspridningen via öppna webbinarier och genom att medverka vid den nordiska e-hälsokonferensen Vitalis den 19 maj.

På nätverkets webbplats finns sidor med bland annat nyheter om till exempel nya rapporter samt ett kalendarium över genomförda och kommande event.

I samband med ett event den 10 december förra året presenterade ett flertal forskare data från utvärdering av plattformen “Flow” som hälsoteknikföretaget Doctrin har utvecklat och som Digital Hälsa har rapporterat om.

Nätverkets styrgrupp

I styrgruppen för Svenska forskarnätverket för digital vård ingår – utöver Nasim Farrokhnia och Felicia Gabrielsson Järhult – Björn Ekman, Lunds universitet, Gunnar Klein, Örebro universitet, Maria Hägglund, Uppsala universitet, Isabella Scandurra, Örebro universitet, och och Evalill Nilsson, Linnéuniversitetet.

 

Från Digital Hälsa

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt