Laddas ner som pdf utan lösenord. Kan ta 20-30 sek beroende på internet uppkoppling via dator eller smartphone.
 
Tidningen kan också hittas enkelt allra överst på
 
I början av februari skickas ett mer fullständigt nr av DiabetologNytt ut med posten till alla 4000 medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi
 

Innehållsförteckning detta nr

80 sidor redaktionellt material

Ordföranden har ordet
Redaktörspalten
NDR-nytt
Diabetesporträtt – Karin Åkesson
EASD rapporter från europeiska diabetesmötet                                               Nya körkortsföreskrifter vid diabetes

Medlemsavgift SFD 2022
Sett och Hört
Året 2021 största forskningsnyhet
Allergen i lim i CGM och patch-pump
Bokrecensioner
Internationella diabetesutbildningar                                                                         Res med SFD ADA juni                                                                   Endodiabetesmöte 11–13/5 fysiskt Diabetesmöte Helsingborg                   Kongress- och möteskalender 

Redan nu finns program och anmälan för stort diabetesmöte                    fysiskt i Helsingborg 11-13/5 utlagt på

www.endodiabetes.se

Hela Diabetes Programmet finns också med allra sist i 

https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_1-2_2022_web.pdf

God läsning!

Nyhetsinfo

www red diabetologNytt