Årets banbrytande insatser i forskning har rankats av Dagens Medicin.

Nr 1 på listan "Covidpiller öppnar för bredare behandling".

På tredje plats
Hjärta-kärl. "Unikt resultat ger hopp vid svårbehandlad hjärtsvikt."

Det har hittills saknats evidensbaserad behandling som påverkar prognosen vid hjärtsvikt med bevarad vänsterkammar-funktion. 

SGLT2-hämmaren empagliflozin Jardiance "stod för bedriften" enligt Dagens Medicins värdering. Läkemedlet minskade sjukhusinläggningar - "hade det minskat kardiovaskulär död hade denna nyhet nosat på listans förstaplats"
 
N Engl J Med 20221;386:1451-14761

15. Influensavaccin ökade överlevnad
Örebro ledd studie på patienter med influensa vaccination i samband med det akuta insjuknandet i hjärtinfarkt. Risken för död blev 41% lägre än i placebogruppen.

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt