Ett barn med flera funktionshinder och andningshjälp med respirator i hemmet inkom till en akutmottagning i länet då barnet hade svårt att andas. Hen lades in på barnavdelning men blev efter ett par timmar sämre, intensivvårdsläkare tillkallades och läget stabiliserades. 

Efter ett tag blev barnets tillstånd sämre igen och hen togs till intensivvårdsavdelning. Vårdpersonal noterade att blodsockernivån var väldigt låg. Det visade sig att det hade varit lågt redan från ankomst till sjukhuset utan att någon uppmärksammat det eller vidtagit någon åtgärd.

Händelsen ledde till grav hypoglykemi, farligt lågt blodsocker. Hypoglykemin orsakade kramper och medvetslöshet. Några månader efter händelsen är barnet fortfarande mycket påverkat, förlamat på ena sidan, har svårt sitta, får krampanfall och är tröttare än tidigare.

 

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Press info chefläkare Region Västerbotten

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt