Janeth Leksell är diabetessjuksköterska, docent, univ lektor och vetenskaplig sekr i Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård SFSD
 
 

Läromedelsförfattarnas pris är Sveriges tyngsta pris i sin kategori. Foto: Kajsa Göransson

Läromedelsförfattarnas pris är Sveriges tyngsta pris i sin kategori.     Foto: Kajsa Göransson. Janeth Leksell längst till höger

Nu presenteras samtliga vinnare av Läromedelsförfattarnas pris 2021 – Sveriges tyngsta pris för författare av läromedel och kurslitteratur.

– Det är med glädje vi presenterar vinnarna idag. Detta är författare som gjort en enorm insats på sina respektive områden, säger Frida Engman, förbundsdirektör Läromedelsförfattarna.

Rekordstor summa

Med årets totala prissumma på 300 000 kronor är Läromedelsförfattarnas pris det tyngsta priset för läromedelsförfattare i Sverige, och större än tidigare år. Anders Pihlsgård tar emot 100 000 kronor i kategori Läromedel, Janeth Leksell och Margret Lepp tar emot 50 000 kronor vardera i kategori Kurslitteratur och Gunilla Molloy och Barbro Westlund tar emot Läromedelsförfattarnas särskilda pris på 50 000 kronor vardera.

En hyllning till författarinsatsen

Syftet med priset är att hylla författarskapet bakom läromedel och kurslitteratur, samt att lyfta deras viktiga roll i Utbildningssverige.

– Det är ett mycket ärorikt arbete att få sitta i juryn och läsa alla fantastiska nomineringar. Det är svårt att välja bland alla skickliga författare, och vi är väldigt stolta över de värdiga vinnare vi idag presenterar, säger Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna.

Juryns motiveringar

Janeth Leksell och Margret Lepp 
Läromedelsförfattarnas pris
Kategori Kurslitteratur
100 000 kr

De är aktiva och produktiva forskare som tillgängliggör kunskap inom vård och omvårdnad genom ett flertal böcker riktade till sjuksköterskestudenter och verksamma inom vårdyrken. Böckerna ger hälso- och sjukvårdspersonal kompetens och handlingsberedskap för att kunna möta och hantera både dagens och framtidens krav inom sjukvården.

Om Läromedelsförfattarnas pris:

Läromedelsförfattarnas pris är Sveriges tyngsta pris för författare som skriver läromedel och kurslitteratur, och delas ut varje höst. Priset syftar till att lyfta författargärningen i kvalitativa läromedel och kurslitteratur.

Priset består av två fasta kategorier: Läromedel och Kurslitteratur. Utöver dem finns en tredje, öppen kategori: Läromedelsförfattarnas särskilda pris som lyfter och premierar författarskap utifrån exempelvis ett tema, något nyskapande eller en framstående debutant.

Press meddelande

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt