Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till lunchwebinar

Torsdagen den 28 oktober kl. 12:00-12:45

SGLT2-hämmarbehandling ur en nefrologs synvinkel”

Föreläsare: 

Maria Eriksson Svensson, Professor i njurmedicin vid Uppsala Universitet och överläkare på Akademiska Sjukhuset föreläser.

Anmälan: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yQxyYkGXRFCsdjeadXINtw

Mer information 

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/diabeteswebinar/

 

Torsdagen den 18:e november kl. 12:00-13:00

ADA och EASD konsensusdokument om omhändertagande och behandling av typ 1 diabetes.


Föreläsare: Eva Toft , docent, överläkare, Diabetes och endokrinmottagningen Ersta Diakoni 

Nyheter inom diabetes teknik
Föreläsare: Jarl Hellman, överläkare, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Anmälan: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HUaCGUVCSb2iTjkLSMzhjw

Mer information

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/webinar-diabetes-18-nov/

Moderator:

Neda Rajamand Ekberg, vetenskaplig sekreterare SFD

 

Sprid gärna informationen i era kanaler!

 

Neda Rajamand Ekberg

Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Diabetologi

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt