https://webbutik.skr.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=Sok_Falt&ID=52&Sokvarde=Diabetes&Visn=Lista1

Här finns de tidigare framtagna nationella behandlingsstrategierna.
De finns här som nedladdningsbara pdf och utan kostnad.

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt