Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med Svenska läkarsällskapet (SLS) bjuder in till webinar den 30:e september kl. 17:30-19:00

Föreläsare delar med sig av höjdpunkter och nyheter från EASD 2021

Moderator: Neda Rajamand Ekberg, vetenskaplig sekreterare SFD

Föreläsare:

Magnus Löndahl,  ordförande SFD, docent, överläkare, Skånes universitetssjukhuset Lund

Margareta Hellgren, Med. dr. Specialist i Allmänmedicin Skaraborg institutet

Jarl Hellman, överläkare, Akademiska sjukhuset Uppsala

Anmälan via länk

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Qc-Nt8EqSJWxI6NYEkpmQg

Sprid gärna informationen i era kanaler. 

Med vänliga hälsningar

Neda

Neda Rajamand Ekberg

Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Diabetologi

_____

DabetologNytt och www.DagensDiabetes.se bjuder på dagliga rapporteringar under denna veckan från mötet signerade av EASD-rutinerade kollega Anders Frid

Besök www.dagensdiabetes.se

 

Nyhetsinfo

www red diabertologNytt