Bästa läsare av Diabetolognytt och DagensDiabetes

EASD tilldrar sig för andra året i rad enbart i cyberrymden, detta år med Stockholm som virtuell bas. Ett annat sätt att arbeta som rapportör men en nyhet är fortfarande en nyhet och ett föredrag ett föredrag, skillnaden mot fysisk närvaro kanske inte är så stor ändå.

Måndag är traditionellt dag för industrisymposier, EASD öppnar officiellt på tisdagen. Jag brukar vara lite återhållsam med rapportering från industrins möten då de ofta pågår samtidigt och det är omöjligt att simultanfölja alla, någon kan undra varför ett företag får mer uppmärksamhet än ett annat. Ska ändå försöka ge en kort översikt av ”industridagen”, hjälpt av att det går att zappa mellan mötena.

Sanofi 1

Först ut på förmiddagen. En påfallande intim föreställning där BRIGHT-studien, glargin-300 och degludec head-to-head, fanns med men där mesta tiden upptogs av diskussion mellan olika deltagare om hur pandemin har förändrat förutsättningarna för mottagningsverksamhet och hur viktigt det är att olika tekniska lösningar används, både för hantering av mätdata och i kommunikationen mellan vårdgivare och person med diabetes.

Dexcom

Professor Pratik Choudhary från Leicester sa något (med ett högt berg som bakgrund) som jag ska komma ihåg. Med utvecklingen av intensivare insulinbehandling understödd av mer avancerad glukosmätning har vi gradvis lagt en allt större börda av beslutsfattande på personer med diabetes men att vi nu kan komma ner från det berget med hjälp av nya tekniska system. Dexcom försöker samarbeta med så många som möjligt och har hybrid closed loop system tillsammans med Tandem, Roche med Accu-Chek Insight (i 7 länder), Omnipod (kommande), CamDiab med Dana pump i England, med flera. Tillsammans med Diasend/Glooko även möjlighet att samköra data från smarta insulinpennor med minne för dos och tidpunkt.

AstraZeneca 1

Traditionellt SGLT2-symposium. Prof Titze från Singapore fokuserade på följderna av energiförlust och osmotisk diures. Med animationer i rasande fart visades att kompensation av glukosförlust med glukoneogenes är mycket mer energikrävande än ketogenes varför ketonbildningen vid SGLT2-hämning är ändamålsenlig, han kallade det ”hypometabolism”. Vatten behöver också sparas och han visade hur urea används i detta även om jag inte riktigt förstod alla detaljer.  Prof Hiddo Heerspink gav översikt av njurstudier, mycket är redan känt men han lyfte fram att incidensen diabetes typ 2 hos försökspersoner utan diabetes vid studiestart var lägre hos de som fått SGLT2-hämmare utan att HbA1c var påverkat och spekulerade om positiv påverkan på betacellfunktion. En gammal dröm hos industrin som det fortfarande återstår att visa.  SGLT2-hämmare ökar också Epo-frisättning och minskar risk för hyperkalemi hos njursjuka.

Novo Nordisk 1

Allt ljus på semaglutid och viktminskning. Ni får själva läsa STEP2-studien i the Lancet i mars 2021, men -9.6% viktminskning med 2.4 mg semaglutid är NN nöjda med. Deras kardiovaskulära säkerhetsstudie heter SELECT, ska innehålla 17500 patienter, enligt clinicaltrials.gov rekryterar man fortfarande.

Sanofi 2

Fortsättning av förmiddagen. Nu är det fokus på kombinationsbehandling, närmare bestämt glargin-lixisenatid i fast kombination. OK, det finns redan en liknande produkt på marknaden men en till är väl inte fel.

Novo Nordisk 2

Välgjord översikt av insulins utveckling, trevligt att höra Lena Landstedt-Hallin om dagens insuliner, sen landar man i det nya basinsulinet, icodec, som ges en gång per vecka. Fas 2-studie mot glargin 100 publicerad i april i år. Vilket insulin som gav bäst resultat? Jag låter er gissa.

Astra Zeneca 2

Bara hjärtsvikt och ”endless good news” som en deltagare uttryckte det. Äntligen uppmärksammas hjärtsvikt som den svåra komplikation till diabetes typ 2 som den verkligen är. 5-årsmortaliteten vid kronisk hjärtsvikt är 50 %, värre än många cancerformer men inte alls lika uppmärksammat. Antoni Bayes-Genis från Barcelona övertygade oss (igen) om att NTproBNP är nödvändigt att kontrollera och predikterar hjärtsvikt bättre än HbA1c och albuminuri. Och så har vi ju nu ny och effektiv behandling i form av SGLT2-hämmare, fram till nu visat för nedsatt EF (HFrEF, ”heffreff”). Senaste good news är EMPEROR-preserved som visar god effekt av empagliflozin på hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF, ”heffpeff”), ett notoriskt svårbehandlat tillstånd, mer om det senare i veckan. AZ har förstås också en heffpeff-studie med dapagliflozin, DELIVER, ska vara klar i november 2021.

MSD

Ertugliflozin har hamnat lite i skuggan av andra SGLT2-hämmare, särskilt när deras CVOT, VERTIS CV, inte visade fördel mot placebo för huvudhypotesen MACE. Jag lyssnade själv inte på denna session men det förtjänar att påpekas att när det gäller sekundära hypoteser så visade ertugliflozin samma fördel när det gäller hospitalisering för hjärtsvikt som andra SGLT2-hämmare och också visade ungefär samma bevarande av eGFR även om en komposit av njurfutfall inte blev statistiskt signifikant.

Insulet

Insulet lanserar snart sitt hybrid closed loop-system, Omnipod 5, med CGM från Dexcom. Tidigare i år publicerades deras kliniska studie som visade klart bättre time-in-range hos barn och vuxna jämfört med tidigare behandling MDI eller CSII.  Jag ger extrapoäng för att man mätt livskvalitet på flera olika sätt och visat vad vi vill se, nämligen att modern teknik ska kunna ge personer med diabetes typ 1 mindre stress och oro. Även på detta område ”endless good news” om ni frågar mig.

Det får avsluta dagens rapportering, imorgon börjar det på allvar.

För Diabetolognytt, från Cykelvägen i Dalby

Anders Frid