Christine Lorne (C), till vänster och Anna Starbrink (L), till höger.

Christine Lorne (C), till vänster och Anna Starbrink (L), till höger.

Över 500 personer i riskzon för diabetes, har prediabetes, och är med i ett banbrytande förebyggande hälsoprojekt – världens första hälsoobligation.

Samarbetspartners för Region Stockholm är Skandia och SEB. Om man lyckas sänka förekomsten av diabetes ökar ersättningen från regionen, samtidigt som vårdkostnaderna minskar och hälsan ökar.

– Syftet med hälsoobligationen är att skapa en situation med bara vinnare: regionen sparar sjukvårdskostnader och får mer resurser över till annan vård, vår avtalspart får ersättning utifrån hur väl man lyckas – och framför allt kan enskilda människor besparas ohälsa och mycket lidande.

- Vårt moderna arbetssätt ger vården chans att skräddarsy stödet för den enskilda personens behov, säger Anna Starbrink, (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm.

Ungefär 25 000 personer har visat intresse för att delta i hälsoprojektet och 534 personer har hittills blivit klara som deltagare.

450 av dessa är redan igång med hälsosamtalen och kommer via ett digitalt verktyg från Health Integrator få tillgång till hälsotjänster och leverantörer. Insatserna utformas utifrån individens behov, kring sådant som fysisk aktivitet, kost, sömn och stress.

– Det är glädjande att det är så många som vill delta i projektet, särskilt som det finns goda chanser att förbättra hälsan för resten av livet för de som deltar.

- Detta är ingen 6-veckorskur utan långsiktiga livsstilsförändringar där både de som deltar, vården samt samhället i stort blir långsiktiga vinnare! Det säger Christine Lorne (C), ordförande i Folkhälsoberedningen i Region Stockholm. 

Syftet med Hälsoobligationerna har varit att ta fram en modell för effektivare styrning och finansiering av preventionssatsningar, särskilt anpassad för de stora folkhälsosjukdomarna så som diabetes typ 2.

- Detta innebär en potential att minska lidandet, få en bättre folkhälsa och även undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år.

Obligationen fungerar så att en aktör åtar sig att arbeta med en förebyggande insats, och att återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den förebyggande insatsen är.

Denna finansiella obligationsmodell som Region Stockholm med samarbetspartner har tagit fram är den första kända i sitt slag, även internationellt, världsunikt.

– Region Stockholm är först i världen med att ge ut en sån här hälsoobligation för att hitta nya sätt att stoppa inflödet av nya patienter och istället satsa på att människor ska få fortsätta vara friska, säger Christine Lorne (C).

– Med innovativa och digitala arbetssätt kan vi erbjuda människor lättanvända och lättillgängliga verktyg för att behålla och stärka hälsan. Om den första hälsoobligationen blir lyckosam vill vi givetvis utveckla både finansieringsformen och arbetssättet, säger Anna Starbrink (L).

Läs mer om

hälsoobligation på sll.se

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=h%C3%A4lsoobligation+p%C3%A5+sll.se&ie=UTF-8&oe=UTF-8

I projektet har Region Stockholm samarbetat med Skandia i egenskap av finansiär samt SEB som tagit fram den finansiella modellen. Health Integrator är tjänsteleverantören av den digitala plattformen.

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Blågröna koalitionen i Region Stockholm

Pressmeddelande 

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt