Europeiska Cardiologföreningen ESC, European Society of Cardiology, har nyligen haft sin internationella konferens digitalt. 
 
Margret Leosdottir har sammanfattat det viktigaste på www i en omfattande rapport.
 
Mycket handlar om vikten av ännu mer patientmedverkan och individualiserad behandling. En hel del behandlingsmål har skärpts i enlighet med evidens.
 
Läs rappprten free
 
 
"Uppdaterade riktlinjer för prevention med flera viktiga förändringar. Studie som förstärker SGLT2-hämmarnas plats i kardiologens verktygslåda"
 
Det lyfter Margret Leosdottir, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö, i sin kongressrapport från ESC i år.
 
Lite mer i sammanfattning
• "Den absolut största och viktigaste förändringen, tycker jag, är en betydligt större betoning på individualisering av behandling samt patientens delaktighet i besluten, jämfört med tidigare versioner av riktlinjerna."
 
• "SCORE risktabellerna, som används för riskskattning av personer i primärpreventivt syfte, har också uppdaterats. Europa delas nu upp i fyra riskområden: low, moderate, high och very-high, istället för tre tidigare (low, high och very-high). Sverige klassas i gruppen moderate risk."
 
Läs www rapporten i sin helhet
och också dokumentet bakom riktlinjerna i sin helhet som pdf free 
Här finns mycket kring diabetes, både T1DM och T2DM

2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice

ESC Clinical Practice Guidelines

 
Rapportören Margret Leosdottir avslutar sin rapport med "Att träffa människor är dock det jag saknar allra mest" vid en digital internationell konferens
 
Nyhetsinfo
www red DiabetiologNytt