Följ med på årets stora fysiska möte för alla som har intressen i diabetes och diabetesvård i Sverige.
 
Medlemmar i organiserade diabetesföreningar, vårdpersonal, patienter, tjänstemän, beslutsfattare, forskare och andra intresserade inom den svenska diabetessfären är på plats. Ett par internationella föreläsare är inbjudna

Passa på att anmäla dig före den 31 augusti.
Den 1 september höjs priset från 3 495:- till 3 995:-
 
Anmäl dig här
 
Se omfattande program i 3 dagar
 
Anmäl dig nu
 
Hjärtligt välkommen med din anmälan!
 
Nyhetsinfo
www red DiabetolopgNytt