Stenålderskost, det vill säga mat utan raffinerat socker, spannmål och mejeriprodukter, kan minska nivån av triglycerider hos personer med typ 2-diabetes. Höga nivåer innebär en risk för åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar.

I studien från Umeå universitet undersöktes överviktiga personer med typ 2-diabetes. Deras kroppsvikt minskade kraftigt efter tolv veckor med paleolitisk kost (stenålderskost) men nedgången i blodfettet triglycerider var störst bland de deltagare som höll sig mest till den paleolitiska kosten, inte bland de deltagare som gick ner mest i vikt.

– Resultaten understryker att det inte bara gäller att vara fixerad vid badrumsvågen och hur mycket man äter, utan att det också handlar om vad man stoppar i sig, säger Julia Otten, forskare vid Umeå universitet och överläkare.

Äta som på stenåldern

Under den paleolitiska tiden, det vill säga äldre stenåldern, levde människorna som jägare och samlare. De åt en kost baserad på grönsaker, frukt, magert kött, fisk, nötter och ägg. Innan jordbruket slog igenom stod spannmål, mejeriprodukter och baljväxter inte för någon betydande del av kosten. Inte heller hade man tillsatt socker eller salt.

Nutida ursprungsbefolkningar på ön Kitava och Grönland lever fortfarande som jägare och samlare och äter en diet som liknar den man åt under den paleolitiska perioden. De befolkningarna har också låg förekomst av hjärtkärlsjukdom.

Ledde till viktminskning

I den aktuella studien undersöktes överviktiga individer med typ 2-diabetes. Efter bara tolv veckor med paleolitisk kost minskade kroppsvikten kraftigt, liksom nivåerna av blodsocker, blodtryck och triglycerider. Det är dock mycket vanligt att personer går ned i vikt när de testar olika typer av dieter, och viktnedgång i sig innebär i regel förbättrade värden.

Problemet med värden som förbättras av viktnedgång är att den förbättringen sällan blir bestående, eftersom vikten så småningom ofta återgår. Därför inriktades studien på att undersöka i hur hög grad förbättringen av uppmätta värden vid paleolitisk kost hängde samman med själva viktnedgången och hur mycket som berodde på kostomläggningen.

Stenålderskost effekt på blodfetter

Det gick då att se att försökspersonernas förbättring vad avser blodsocker och blodtryck mest orsakades av själva viktnedgången. Däremot var nedgången i triglycerider störst bland de deltagare som höll sig mest till den paleolitiska kosten, inte bland de deltagare som gick ned mest i vikt.

– Förmodligen hänger de sänkta nivåerna samman med att den paleolitiska kosten har mycket omättade fetter från exempelvis nötter, oljor och fisk samt magert kött, medan dieten inte innehåller mejeriprodukter med mättat fett, säger Julia Otten.

Risk för hjärt-kärlsjukdomar

Höga triglycerider är en riskfaktor för att utveckla ateroskleros, det som kallas åderförkalkning, och hjärt-kärlsjukdomar. I studien ingick 27 personer med typ 2-diabetes som fick paleolitisk kost. Åtta personer som istället åt som vanligt ingick i en observationsgrupp, dock inte en randomiserad kontrollgrupp.

Försökspersonernas triglyceridvärden sjönk i genomsnitt under tolv veckors paleolitisk diet från 1,8 mmol/L till 1,1 mmol/L. I vilken grad de förbättrade värdena hängde samman med viktnedgång eller med kostens sammansättning undersöktes med regressionsanalys, varvid man alltså kunde se att det var deltagare som mest strikt följde den paleolitiska dieten som hade störst nedgång av triglycerider.

Vetenskaplig artikel:

Using a Paleo Ratio to Assess Adherence to Paleolithic Dietary Recommendations in a Randomized Controlled Trial of Individuals with Type 2 Diabetes.

Julia Otten, biträdande universitetslektor, överläkare, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet

Press release

Från www.forskning.se


Nyhetsinfo
This study is a secondary analysis of a randomized controlled trial using Paleolithic diet and exercise in individuals with type 2 diabetes. We hypothesized that increased adherence to the Paleolithic diet was associated with greater effects on blood pressure, blood lipids and HbA1c independent of weight loss. Participants were asked to follow a Paleolithic diet for 12 weeks and were randomized to supervised exercise or general exercise recommendations. Four-day food records were analyzed, and food items characterized as “Paleolithic” or “not Paleolithic”. Foods considered Paleolithic were lean meat, poultry, fish, seafood, fruits, nuts, berries, seeds, vegetables, and water to drink; “not Paleolithic” were legumes, cereals, sugar, salt, processed foods, and dairy products.

A Paleo ratio was calculated by dividing the Paleolithic calorie intake by total calorie intake. A multiple regression model predicted the outcome at 12 weeks using the Paleo ratio, group affiliation, and outcome at baseline as predictors. The Paleo ratio increased from 28% at baseline to 94% after the intervention. A higher Paleo ratio was associated with lower fat mass, BMI, waist circumference, systolic blood pressure, and serum triglycerides at 12 weeks, but not with lower HbA1c levels.

The Paleo ratio predicted triglyceride levels independent of weight loss (p = 0.046). Moreover, an increased monounsaturated/saturated fatty acids ratio and an increased polyunsaturated/saturated fatty acids ratio was associated with lower triglyceride levels independent of weight loss. (p = 0.017 and p = 0.019 respectively).

We conclude that a higher degree of adherence to the Paleolithic diet recommendations improved fat quality and was associated with improved triglyceride levels independent of weight loss among individuals with type 2 diabetes.

Läs hela texten pdf fritt

https://www.mdpi.com/2072-6643/13/3/969/htm
www red DiabetologNytt