Nationellt kliniskt kunskapsstöd är till för primärvården, och ska vidareutvecklas för att kunna hantera kunskapsstöd både för primärvård och specialiserad vård, skriver Nationell Kunskapsstyrning på sitt månadsutskick igår. 

Det finns nu 370 utlagda pm nu för primärvården.

Det hela startade för 7-8 år sedan med centrala pengar. Ett imponerande arbete har genomförts under dessa år, digitalt och innehållsmässigt

Sök 370 PM på nedan www, 

kolla gärna ordet "diabetes", finns 8 olika pm eller andra sökord

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se

 

Mer info från www

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd består av en teknisk infrastruktur och arbetsprocesser för att ta fram, granska och distribuera ett strukturerat innehåll för användning i patientmötet.

Idag innehåller kunskapsstödet ungefär 370 nationella rekommendationer anpassade för användning i patientmötet inom primärvården. Varje region kan komplettera de rekommendationerna med tillägg om till exempel ansvarsfördelning och remissrutiner.

Utveckling

Nationellt kliniskt kunskapsstöd vidareutvecklas för att kunna hantera kliniska kunskapsstöd för både primärvård och specialiserad vård.

Utvecklingen sker i samverkan med nationella samverkansgrupper, nationella programområden, myndigheter, kvalitetsregister, regionala cancercentrum och Inera. Avstämningar sker också med regionernas kundgrupper för journal- och vårdinformationssystem.

Ansvar

Från och med 1 januari 2021 har de nationella programområdena styr- och ledningsansvar för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Sjukvårdsregionernas tidigare värdskap för kunskapsstödets olika ämnesområden justeras därmed så att författarna knyts till rätt programområde.

En nationell redaktion stöder programområdena i nyproduktion, revidering och utveckling av kunskapsstöd. Redaktionen ansvarar för arbetsprocesser, rutiner och redaktionella riktlinjer och koordinerar produktions- och förvaltningsarbete på nationell nivå.

Använda kunskapsstödet

Kunskapsstödets innehåll kan hämtas via API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) för att integreras i egna IT-system, webbplatser eller appar.

Innehållet visas även på en webbplats tillsammans med personcentrade och sammanhållna vårdförlopp och de vårdprogram som tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning.

Nyhetsinfo
www red DioabetologNytt