Anmälan

www.mkon.nu/riskfaktorkontroll

 

Bästa kollegor!

På detta sätt vill jag sprida information om ett 

webinar som handlar om ny evidens samt debatt om åtgärder för den kardiovaskulära högriskpatienten på basen av dagens uppdaterade evidens onsdag 26/5 kl 14-16.30

Programmet har tagits fram av mig i samarbete med seniorprofessor Lars Rydén, KI.

Webinaret är avgiftsfritt och genomförs med teknisk hjälp av Malmö Kongress och med sponsring av Novartis AB.

Tacksam för spridning inom Dina nätverk!

Bästa hälsningar:

Peter

Peter M Nilsson, professor/överläkare

Klinisk kardiovaskulär forskning, LU

samt Klinisk forskningsenhet, VO Internmedicin, SUS

Malmö

 

Anmälan

www.mkon.nu/riskfaktorkontroll

Vi hälsar Dig välkommen till detta webinar som syftar till att uppdatera kunskapsläget kring hur vi bäst behandlar den kardiovaskulära högriskpatienten och vilken evidens som föreligger.

Dessutom så kommer vi att ta upp nyheter om vad vi kan lära från patienter som trots samsjuklighet och riskfaktorbörda ändå undgår att insjukna i kardiovaskulära händelser, har de särskilda skyddsfaktorer?

En intressant pro-con debatt tar greppet på frågan om vi verkligen behöver nya läkemedel inom detta område eller om det helt enkelt är så att en ökad följsamhet till evidens och riktlinjer är det viktigaste. Mot slutet har vi även en debatt där Du kan framföra frågor och åsikter.

Som deltagare får du i efterhand även en skriftlig sammanfattning

 

PROGRAM 26 MAJ 2021

14.00-14.05Inledning - Peter M Nilsson, moderator

14.05-14.20Vem är en kardiovaskulär högriskpatient 2021?Anders Gottsäter, Malm

Perspektiv på hypertoni Jonas Spaak, Danderyd 14.35-14.50

Perspektiv på glykemisk kontrollAnders Frid, Malmö 14.50-15.05

Perspektiv på lipider Olov Wiklund, Göteborg 15.05-15.15

Paus15.15-15.30

En alternativ syn - vem är skyddad trots risk? Finns det sanna ”escapers” från kardiovaskulära komplikationer?Peter M Nilsson, Malmö 15.30-15.55

Pro-Con DebattInledning - Peter M Nilsson, moderator

Är dagens läkemedelsbehandling för kardiovaskulär prevention tillräcklig? Det är endast en fråga om implementering av vad vi redan vet.• JA - Linda Mellbin, Stockholm • Nej - Lars Rydén, Stockholm15.55-16.15

Debatt & Frågestund16.15-16.22–

Ett nytt kolesterolsänkande siRNA-läkemedelSuado Abdillahi, Lund, representant för Novartis

16.22-16.28S

sammanfattning och konklusion Lars Rydén, Stockholm16.28-

16.30Mötet avslutas - Peter M Nilsson, Malmö

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt