One Year Real-World Use of the Control-IQ Advanced Hybrid Closed-Loop Technology 

Diabetes Technology and Therapeutics DTT

Dr Marc Breton och Dr Boris Kovatchev har analyserat Real World Datan (RWD)  från 9010 personer med Tandem t:slim X2 och Control-IQ-teknologi och daglig användning under 12  månader.

Resultatet i denna stora datamängd med nästan 1 miljard indata bekräftar tidigare rapporterade resultat från randomiserade och kontrollerade studier. 

9010 personerna använde systemet enligt de befintliga rutinerna för behandling på respektive klinik.

De hade tillgänglig nedladdad data för minst 2 veckor före övergången till Control-IQ-teknologin samt minst 12 månader med systemet och teknologin aktiverad. För att ingå i analysen krävdes att  ≥75% av deras CGM-data skulle finnas tillgängligt, dvs. tillräckliga data för tillförlitlig beräkning och analys av CGM-baserat glykemiskt resultat enligt internationell standard.

Resultaten visar:

  • Tid med CIQ aktiv dvs automatiskt pumpsystem 94,2% över 12 månader
  • Tiden i målområdet (TIR 3,9 -10 mmol/l) ökade med 10% från 63,6% till 73,6%, motsvarar en ökning av ca 2,5 timmar/dygn i målområdet
  • Tid i hypoglykemi (under3,9 mmol/l) 1%
  • Medelglukos minskade från 9,3 mmol/l till 8,5 mmol/l
  • GMI minskade från 7,2 till 6,9
  • TIR på natten mellan 04:00 och 07:00 90% 
  • Störst förbättring sågs i populationen med lägre TIR vid start med CIQ 
  • TIR förbättrades snabbt - inom de två första veckorna, resultaten konsekventa under 12 månader
Läs hela artikeln free pdf 
 

Abstract

Background: The t:slim X2™ insulin pump with Control-IQ® technology from Tandem Diabetes Care is an advanced hybrid closed-loop system that was first commercialized in the United States in January 2020. Longitudinal glycemic outcomes associated with real-world use of this system have yet to be reported.

Methods: A retrospective analysis of Control-IQ technology users who uploaded data to Tandem’s t:connect® web application as of February 11, 2021 was performed. Users age>=6, with >2 weeks of CGM data pre and >12 months post Control-IQ technology initiation were included in the analysis.

Results: 9,451 users met the inclusion criteria, 83% had type 1 diabetes and the rest had type 2 or other forms of diabetes. The mean age was 42.6±20.8 years, and 52% were female. Median percent time in automation was 94.2% [IQR: 90.1-96.4%] over the entire twelve-month duration of observation, with no significant changes over time. Of these users, 9,010 (96.8%) had ≥75% of their CGM data available, i.e. sufficient data for reliable computation of CGM-based glycemic outcomes. At baseline, median percent time-in-range (TIR, 70–180mg/dL) was 63.6 (IQR: 49.9%-75.6%) and increased to 73.6% (IQR: 64.4%-81.8%) over the 12 months of Control-IQ technology use with no significant changes over time. Median percent time below 70mg/dL remained consistent at approximately 1% (IQR: 0.5-1.9%).

Conclusion: In this real-world use analysis, Control-IQ technology retained, and to some extent exceeded, the results obtained in randomized controlled trials, showing glycemic improvements in a broad age range of people with different types of diabetes.

Comments 4  mmol/l glucose= 72 mg/dl

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt