Ny rapport över kvalitetsregisters täckning

Socialstyrelsen har gjort en ny rapport om täckningsgrader, en jämförelse då man undersökt samstämmigheten mellan inrapporterad data till Nationella kvalitetsregister och Socialstyrelsens hälsodataregister. Rapporten visar på en stor spännvidd mellan täckningsgraderna.

Socialstyrelsen stöttar Nationella kvalitetsregister genom att beräkna täck-ningsgrader som en del i ett gemensamt kvalitetsarbete. Nationella kvalitetsre-gister är till för utveckling av vårdens kvalitet, men används också som un-derlag till olika forskningsprojekt. Nationella kvalitetsregister ger tillsammans med hälsodataregistren en unik möjlighet att utveckla kvaliteten i vården eftersom den bidrar till att avgöra trovärdighet och hur man kan tolka olika typer av statistiska data.

Den nya rapporten för 2020 innehåller totalt 51 jämförelser fördelat på 33 olika nationella kvalitetsregister. Täckningsgraden i de undersökta kvalitetsregistren har stor variation och sträcker sig mellan 9,3 % och 98,4%.

Täckningsgrader för Nationella kvalitetsregister 2020 4 sidor pdf

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-12-7049.pdf

Ur rapporten Somatiska sjukdomar

NDR – Nationella diabetesregistret – Swediabkids – barn 92,7

NDR – Nationella diabetesregistret – vuxna 87,7

Båda diabetes-registren har hög täckningsgrad

 

RiksSvikt – Nationellt hjärtsviktsregister 16,22

SRQ – Svensk reumatologis kvalitetsregister 85,8

Svenska neuroregister – MS 80,1

 

Ladda ned hela rapporten här

Täckningsgrader för Nationella kvalitetsregister 2020Artikelnummer: 2020-12-7049|Publicerad: 2020-12-03

Tillhörande dokument och bilagor

Bilaga – Täckningsgrader för Nationella kvalitetsregister 2020Artikelnummer: 2020-12-7049|Publicerad: 2020-12-03

Bilaga – Metodbilaga – Att beräkna täckningsgrader för Nationella kvalitetsregister – Täckningsgrader för Nationella kvalitetsregister 2020Artikelnummer: 2020-12-7049|Publicerad: 2020-12-03

 

Från Socialstyrelsen 201215

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt