Program för ett webinar tisdag den 24/11 2020 kl. 14:00-16:00 som handlar om diabetes och kardiovaskulära samt renala komplikationer. 
 
Det är en Round Table på engelska i samarbete mellan World Heart Federation (WHF) samt Lunds universitet.
 
Vi kommer att låta olika experter, men även representant för vården, patientorganisation samt WHO Alliance, presentera kort (8 min) för att sedan öppna upp för en allmän diskussion (20 min) då olika stake-holders kan komma till tals, även representanter för industri (Novo Nordisk, Lilly) m.fl. 

 

Detta är i linje med Lunds universitets s.k. Tredje uppgift om spridning av vetenskaplig information i samverkan med det omgivande samhället. Olika conflicts of interest (COI) kommer att tydligt anges.

Detta webinar är öppet för alla intresserade och utan registrering eller avgift.

Zoom länk till webinariet: 

https://lu-se.zoom.us/j/65843494360

Vänliga hälsningar:

Peter M Nilsson, prof/öl, SUS Malmö (chair) 

Martin Magnusson, prof/öl, SUS Malmö (co-chair)

 

Programme

Lunds Universitet. World Heart Association

Round-Table Discussion on Prevention of Diabetes Complications 

 

Venue: Medicinskt Forskningscentrum (MFC), Skane University Hospital, Malmö, Sweden 

Time: Tuesday 24 November 2020, between 14:00-16:00 p.m. (CET) 

Organizers: The World Heart Federation (WHF), Geneva, and Lund University, Sweden 

Local Hosts: Peter M Nilsson, Professor in Clinical Cardiovascular Research, and Martin M Magnusson, Professor in Cardiology, Skane University Hospital, Malmö, Sweden 

Stakeholders: Academia, Health Care, Industry, Patient Organization, Media 

 

Web-link:

https://lu-se.zoom.us/j/65843494360 

 

Format: Short 8-min presentations of various experts and stakeholders, followed by 20 min debate and final conclusions 5 min 

Programme: 

14:00-14:05 Introduction, welcome (Peter M Nilsson, Malmö) 

14:05-14:13 The clinical challenge of diabetes complications - overview (Magnus Löndahl, Lund) 

14:13-14:21 Roadmap on CVD and diabetes (Laurence Sperling, Co-chair of WHF Roadmap on CVD and diabetes, Atlanta, GA, USA) 

14:21-14:29 Diabetes and the heart (Martin Magnusson, Malmö) 

14:29-14:37 Diabetes and vascular protection: hypertension and lipids (Peter M Nilsson, Malmö) 

14:37-14:45 Diabetes and the Kidney (Anders Christensson, Malmö) 

14:45-15:03 Secondary prevention after MI for patients with diabetes (Margrét Leosdottir, Malmö) 

15:03-15:11 Drug treatment of diabetes - Old and New (Lars Rydén, Stockholm) 

15:11-15:19 The diabetes nurse and the diabetes team (Marianne Lundberg, Malmö) 

15:19-15:27 The view from the patients (Petra Westerberg, The Swedish Diabetes Association for Patients, Stockholm) 

15:27-15:35 Global perspectives on NCD and public health (Simon Holmesson, WHO, Geneva) 

15:35-15:55 Debate (chair: Martin Magnusson) - L. Sperling, L Rydén, M Leosdottir, Magnus Löndahl, and stakeholders from industry 

15:55-16:00 Summary and fare-well (Martin Magnusson, Malmö) 

Speakers 

Peter M Nilsson (chair), MD, PhD, Professor of Clinical Cardiovascular Research, Lund University, and 

Consultant at the Dept. Internal Medicine, Skane University Hospital, Malmo, Sweden 

Martin Magnusson (co-chair), MD, PhD, FESC, Professor of Cardiology, Lund University, and 

Consultant at the Dept. Cardiology, Skane University Hospital, Malmo, Sweden 

Anders Christensson, MD, PhD, Professor of Nephrology, Lund University, and 

Consultant at the Dept. Nephrology, Skane University Hospital, Malmo, Sweden 

Simon Holmesson, Consultant on prevention of NCD, at WHO Alliance, Geneva, Switzerland, and special advisor at Cancerfonden (Cancer Foundation), Stockholm, Sweden 

Margrét Leosdottir, MD, PhD, Associate Professor of Cardiology, Lund University, and 

Consultant at the Dept. Cardiology, Skane University Hospital, Malmo, Sweden 

Marianne Lundberg, RN, is a senior lecturer and trained as a diabetes nurse, now involved in teaching and post-graduate training for diabetes teams 

Magnus Löndahl, MD, PhD, Associate Professor of Internal Medicine, Lund University, Dept. Internal Medicine, Skane University Hospital, Lund, Sweden. President of the Swedish Society for Diabetes 

Lars Rydén, MD, PhD, FRCP, FESC, Senior Professor of Cardiology, Karolinska Insitute, Stockholm 

Laurence Sperling, MD, PhD, FACC, FAHA, FACP, FASPC is the Founder and Director of Preventive Cardiology at the Emory Clinic. He is currently Katz Professor in Preventive Cardiology at the Emory University School of Medicine, GA, USA. In addition, Dr. Sperling is a Professor in the Rollins School of Public Health in Global Health. 

Petra Westerberg, Head of ”Diabetesförbundet”, the Swedish Diabetes Association for organizing patients with diabetes, and the Diabetes Research Foundation, ”Diabetesfonden”, Stockholm, Sweden 

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt