16 sidor pdf att ledda ner, free
 
 

Interviewees and contributors:

Tadej Battelino, Consultant and Head of Department of Paediatric and Adolescent Endocrinology, UMC Ljubljana, Head, Chair of Paediatrics, and Professor of Paediatrics at Faculty of Medicine, University of Ljubljana. Co-organiser of the ATTD meetings on diabetes technology

Katarina Braune, Medical doctor in paediatric endocrinology at the Charité Hospital Berlin and co-lead of the EU Horizon 2020 OPEN project. Living with type 1 diabetes

Robert Gabbay, Chief Scienti c and Medical Of cer, American Diabetes Association, Alexandria, Virginia, USABastian Hauck, Director, International Diabetes Federation Europe. CEO & Founder, #dedoc° Diabetes Online Community. Living with type 1 diabetes

Lutz Heinemann, Leading expert on diabetes technology. Co-founder and former CEO of Pro l Germany. Managing editor of the Journal of Diabetes Science and Technology

David Kerr, Diabetologist, Director of Research and Innovation, Sansum Diabetes Research Institute, Santa Barbara, California

Dirk Müller-Wieland, Diabetologist, former President of the German Diabetes Association (DDG). Aachen, Germany

Niti Pall, Europe Regional Chair of the International Diabetes Federation. General practitioner based in the West Midlands, UK

Louis Philipson, Diabetologist, ex-President of the American Diabetes Association. Based at the University of Chicago, USA

Christel Schaldemose, Member of the European Parliament from Denmark. Chair of the European Parliament Working Group on Diabetes

Hood Thabit, Diabetologist, Manchester University NHS. Expert on insulin pumps, CGM and closed loop diabetes technology

7 olika diabetesföretag har bidragit med synpunkter och varit med att ta fram dokumentet. Det är viktigt att tänka på detta vid genomläsning. En global digital syn ges på diabetes. Det är helt naturligt skillnad mellan olika världskontinenter.

Dokumentet tar sikte på diabetes 2030 och utgår från den akut uppkomna situationen i samband med Covid-19. 

 

Nyhetsinfo

www red DiabetoogNytt