Corona-pandemin har förvandlat mångas hemmamiljö till arbetsmiljö. Och med en pandemi som tyvärr ser ut att pågå ett bra tag till blir arbete hemifrån något vi måste anpassa oss till långsiktigt. Enligt en ny Novus-undersökning skulle en majoritet av hemma-arbetare (61 procent) trivas med att fortsätta arbeta hemifrån.

Svenska hemmajobbare är heller inte helt främmande för att fortsätta jobba hemifrån, även framöver.

Nästan fyra av tio (38 procent) uppgav även att de troligen kommer fortsätta arbeta hemifrån även om samhället börjar återgå till det normala.

Det som de flesta saknar är den sociala interaktionen med sina kollegor (67 procent), men flera saknar också sin fysiska arbetsplats (34 procent) och fysiska möten (32 procent). 

 • Det här är ett paradigmskifte, och ur ett medarbetarperspektiv är det väldigt spännande att se vad som kommer hända.
 • Men just detta - denna ovisshet om hur det kommer att se ut framöver - är en vattendelare, som för somliga ökar kreativiteten och motivationen, medan den för andra snarare kan skapa stress som kan påverkar såväl prestation som motivation. Eftersom alla fungerar olika är en löpande dialog med medarbetarna därför a och o.

För att inte tappa den där sociala interaktionen och anpassa den till distansarbete, ges flera tips till både medarbetare och chefer:

 1. Den utvecklingen vi är i just nu, en sorts snabbspolning av det digitala arbetssättet, skulle säkerligen kommit ändå, men har mer eller mindre tvingats fram till följd av Corona.
 2. Nu måste vi lära oss samtidigt som vi gör och vi måste vara lyhörda längs vägen för vad som fungerar och inte fungerar. Därför är det viktigt att både ledare och medarbetare är öppna för de förändringar, utmaningar och möjligheter man kan stöta på längs vägen. 
 3. När vi inte ses fysiskt lika ofta är det viktigt att ha tätare interaktion och avstämningar för att se hur alla mår - det är ju lättare att dölja det när man bara ses online eller pratar på telefon.
 4. Man får vara lite uppfinningsrik och hitta nya sätt att mötas på. Boka in walk n talks, ha fysiska teammöten på vecko- eller månadsbasis i rum där det går att hålla distans och ta många pauser, nyttja alla smarta verktyg som finns. Vi är alla olika så det är viktigt att lyssna in och vara flexibel.
 5. Man får inte glömma ”kulfaktorn”. Även om man nu inte rent fysiskt kommer till jobbet ska det vara kul att sätta på datorn på morgonen. Det blir ännu viktigare att fira när det går bra, att ses på en digital eftermiddagsfika, se på en lunchföreläsning eller något annat digitalt företagsevent som bidrar till att man får tanka energi, kultur och kunskap. 
 6. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är att flytta över vårt nuvarande arbetssätt till ett digitalt format - vi kan inte jobba på exakt samma sätt som tidigare.
 7. Vi behöver vara uppmärksamma på hur vi arbetar så vi kan fortsätta att ha ett gott klimat och att bygga vår företagskultur.
 8. Det är viktigt både för ledare och medarbetare att reflektera över vad och vilka man jobbar med. Kanske måste man anstränga sig lite extra för att komma in i delar av verksamheten som inte automatiskt kommer upp i ett teamsmöte. Hur fångar man upp kaffeautomats-informationen när man inte är på plats?
 9. Som medarbetare är självledarskap - dvs att leda och utveckla sig själv - av stor vikt och det är viktigt att man flaggar och tar sitt ansvar för både mående och prioriteringar men också att man ber om hjälp och stöd när det behövs.
 10. Som ledare blir uppdraget att säkra att medarbetarna har verktygen att arbeta med sitt självledarskap och också skapa tillit att våga fråga, reflektera och be om support.  

Om undersökningen: 

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nordax Bank, via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Totalt gjordes 1021 intervjuer med förvärvsarbetande svenskar, varav 448 förvärvsarbetande som jobbar/har jobbat hemifrån. Undersökningen genomfördes under vecka 38 och 39 2020 och hade en deltagarfrekvens på 64 procent. 

 

Press info TT, Novus undersökning, betald av Nordax

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt