I det här projektet undersöker forskarna tidigt cellåldrande – som inte är kopplat till personens ålder – i fettvävens celler och hur det påverkar utvecklingen av typ 2-diabetes och andra metabola sjukdomar. Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Knut och Alice Wallebergs stiftelse
 

Normalt cellåldrande innebär en med åldern minskande förmåga hos en cell att dela sig. För tidigt cellåldrande är däremot inte kopplat till ålder, utan innebär att cellen förlorar förmågan att dela sig av andra orsaker, som DNA-skada eller ansamling av så kallade fria syreradikaler.

Detta kan leda till att organets funktion försämras och till ökad inflammation, eftersom de åldrande cellerna utsöndrar ämnen med inflammatorisk effekt.

– Tidigt cellåldrande visar sig nu vara en mekanism bakom många kroniska sjukdomar, och tidigt cellåldrande i fettväven har nyligen visats kopplat till både fetma och typ 2-diabetes.

Med det här anslaget kan vi undersöka detta närmare, säger Kirsty Spalding, forskare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet och huvudansvarig för projektet.

Identifiera mekanismer

Syftet med projektet är att klarlägga betydelsen av tidigt cellåldrande i fettvävens olika celler. Forskarna ska bland annat identifiera mekanismer för tidigt cellåldrande. De ska också undersöka vilka molekyler de åldrande cellerna utsöndrar och deras betydelse för utvecklingen av nedsatt glukostolerans och insulinresistens, det vill säga uppkomst av diabetes.

Från en stor databas med information om personers sjukdomsutveckling och med tillgång till blodprover, kan forskarna mäta molekyler som utsöndras av för tidigt åldrande celler och identifiera nya markörer för risk att utveckla diabetes och annan sjukdom.

Med en ny, egenutvecklad dateringsmetod ska gruppen också identifiera hur åldrande celler ansamlas i fettväven hos människa och hur det kopplas till kliniskt tillstånd. Forskarna planerar också en klinisk studie för att undersöka effekten av att döda åldrande celler med hjälp av en ny typ av läkemedel som kallas senolytika.

Text Sara Nilsson
Foto Sefan Zimmerman
Foto celler Kirsty Spalding

Projekt: 
”Senescens i fettvävnad och metabola sjukdomar hos människa”

Huvudsökande: 
Dr. Kirsty Spalding
Karolinska Institutet

Medsökande: 
Uppsala universitet
Göran Possnert
Göteborgs universitet
Ulf Smith

Beviljat anslag: 
31 000 000 kronor under fem år

Press release Göteborgs Universitet

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt