Baqsimi, första nasala glukagonet (glukagon näspulver, 3 mg) 
- nu tillgängligt i Sverige

Från och med idag tillhandahåller Lilly Baqsimi, det första och enda glukagonet som administreras nasalt.

Baqsimi är indicerat för behandling av svår hypoglykemi hos vuxna, ungdomar och barn från 4 års ålder med diabetes.

Svår hypoglykemi är ett allvarligt medicinskt tillstånd som påverkar fysisk och kognitiv funktion och som kräver hjälp av en annan person. Det är en oförutsägbar händelse som kan inträffa när som helst och var som helst. Om tillståndet inte behandlas kan det leda till allvarliga konsekvenser som medvetslöshet, kramper, koma och i värsta fall död. 

Tidigare har glukagon endast funnits tillgängligt som injektionsbehandling.

Baqsimi är en ny farmaceutisk formulering av glukagon i form av ett pulver som administreras direkt i näsan. Absorptionen av glukagon sker passivt via nässlemhinnan och behöver inte inhaleras. Upptaget påverkas inte av nästäppa eller avsvällande nässpray.

Baqsimi har i det kliniska prövningsprogrammet visat jämförbar effekt med injicerbart glukagon hos vuxna, ungdomar och barn ned till 4 år. Baqsimi kommer i en endosbehållare med en fast dos (3 mg) för alla åldrar. 

De vanligaste biverkningarna för Baqsimi är liknande de för injicerbart glukagon (huvudvärk, illamående och kräkning) med tillägg av lokala symtom kopplade till administrationen, som ökat tårflöde och irritation i övre luftvägarna.

www.baqsimi.eu

finns en demonstrationsvideo av Baqsimi.

För mer information, patientbroschyrer och demonstrationssatser kontakta tillverkaren Lilly.

Lilly Sweden AB

____

Kommentar www red DiabetologNytt

Enligt uppgift är läkemedlet utanför förmånssystemet, dvs patienten får betala hela kostnaden själv. Lansering sker i dagsläget utan sunbention.

Apotekspris kommer att ligga på cirka 1100 kr.

Förhoppningsvis kommer företaget lämna in en ansökan till TLV för att patienter ska få tillgång till läkemedlet med subvention

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt