2001 tillfångatogs journalist Dawit Isaak på osäkra grunder. Inget åtal. Ingen rättegång.
 
Dawit Isaak har typ 2 diabetes.
 
DiabetologNytt (DN) liksom Sveriges Tidskrifter stöder arbeten med att få Dawit Isaak frigiven
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt