Förbättrade behandlingsstrategier avgörande för typ 2-diabetespatienter med etablerad hjärt- och kärlsjukdom

Pressmeddelande   

Nästan var tredje patient (30 procent) med typ 2-diabetes har etablerad hjärt-kärlsjukdom och denna samsjuklighet ger negativa effekter på överlevnad samt på utnyttjandet av sjukvårdens resurser och sjukvårdskostnaderna - och det är därför mycket viktigt att behandlingsstrategierna för denna sköra patientgrupp förbättras.

Det visar resultaten i en registerstudie som genomförts vid Linköpings universitet och som nyligen publicerats 28 maj 2020 i Diabetes Therapy. (1)

Syftet med den retrospektiva registerstudien var att under en femårsperiod beskriva dödlighet och beräkna sjukvårdskostnaderna hos typ 2-diabetespatienter i Östergötland med respektive utan hjärt- och kärlsjukdom. (1) Dessa forskningsrön kompletterar resultaten från den tidigare publicerade akademiska rapporten från Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Linköpings universitet, som visade att patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom i genomsnitt lever drygt sex månader kortare och har 68 procent högre hälso- och sjukvårdskostnader jämfört med övriga patienter med typ 2-diabetes. (2)

- Resultaten från vår registerstudie bekräftar det vi sett tidigare dvs. att förutom det personliga lidandet som typ 2-diabetespatienter med etablerad hjärt- och kärlsjukdom får utstå, så är både sjukvårdskonsumtionen och kostnaderna avsevärt högre för denna patientgrupp, säger Lars-Åke Levin, professor i utvärdering och hälsoekonomi vid Linköpings universitet.

Det är angeläget att se över och förbättra behandlingsstrategierna för dessa patienter, då detta skulle ge klara fördelar både för patient och samhälle. 

Fakta om diabetes och hjärtkärlsjukdom

Hormonet insulin produceras i bukspottkörteln och är en förutsättning för att cellerna ska kunna ta upp näring (glukos) ur blodet. Om produktionen av insulin inte räcker till, eller att kroppen inte kan svara på insulinsignalen, ökar sockernivåerna och följden blir typ 2-diabetes. Omkring 500 000 personer i Sverige beräknas ha sjukdomen, men mörkertalet är stort då många inte har fått diagnos. Andelen ökar med stigande ålder och 10 till 20 procent av alla över 65 år har sjukdomen. (3) Vid diabetes skadas på sikt blodkärlen vilket medför risk för en rad svåra komplikationer. Hjärt- och kärlsjukdom är en vanlig dödsorsak vid diabetes. (4) Det är därför extra viktigt att behandla dessa patienter på ett sätt som minskar risken för hjärt-kärlhändelser och förbättrar överlevnaden. (2)

 

Referenser:

(1) Lars Bernfort, Magnus Husberg, Ann-Britt Wiréhn, L.-Å Levin, Ulf Rosenqvist, Staffan Gustavsson, Kristina Karlsdotter, Lars-Åke Levin. Disease Burden and Healthcare Costs for T2D Patients With and Without Established Cardiovascular Disease in Sweden: A retrospective Cohort Study. May 28 2020

https://link.springer.com/article/10.1007/s13300-020-00840-y

Disease Burden and Healthcare Costs for T2D Patients With and Without Established Cardiovascular Disease in Sweden: A Retrospective Cohort Study

Diabetes Therapy volume 11, pages1537–1549(2020

Abstract

Introduction

Type 2 diabetes (T2D) is a complex chronic disease with an increasing prevalence worldwide. It is commonly associated with complications, such as cardiovascular disease (CVD). Patients with both T2D and established CVD are exposed to increased risk of further cardiovascular events, which means increased healthcare costs and impairments to quality of life and survival. To determine the added burden of CVD for T2D patients, we have analyzed the consumption and costs of healthcare and mortality in two T2D patient cohorts, with and without established CVD, respectively, during a 5-year follow-up in a Swedish region.

Methods

Patients with T2D on 1 January 2012 were identified using the administrative database of Region Östergötland and the Swedish National Diabetes Register. Established CVD was defined as the presence of a CVD-related healthcare visit in the period 2002–2011. Identified T2D patients were then followed retrospectively for 5 years (2012–2016) and data collected on utilization of healthcare resources, healthcare costs, and survival. Data pertinent to the study were retrieved from regional databases and national registries.

Results

On the index date (1 January 2012) there were 19,731 patients with T2D (prevalence 4.5%) in Region Östergötland, of whom 5490 had established CVD. Those patients with established CVD were older, more often men, and had longer diabetes duration and worse kidney function than those without. Compared to T2D patients without CVD, those with CVD had a significantly higher healthcare consumption, experienced higher costs, and had lower survival during the follow-up.

Conclusion

This study confirms that established CVD is common among patients with T2D (approximately 30%). Established CVD has negative effects on the utilization of healthcare resources, healthcare costs, and mortality. It is therefore very important to improve the treatment strategy of this patient group.

 

(2) Lars-Åke Levin, Lars Berntfort, Magnus Husberg, Ann-Britt Wirén. Patienter med diabetes typ 2 och etablerad hjärt-kärlsjukdom i Östergötland. CMT Rapport 2019:3, www.liu.se/cmt

(3) Svenska diabetesförbundet, www.diabetes.se

(4) Cannon A, Handelsman Y, Heile M, Shannon M. Burden of illness in type 2 diabetes mellitus.

J Manag Care Spec Pharm. 2018;24(9):S5–S13.

 

Press info

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt